HaberlerSamsun Haber: Bilirkişilik adaleti geciktiriyor

Samsun Haber: Bilirkişilik adaleti geciktiriyor

Samsun Haber: Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, 'Bilirkişilik müessesesinde yaşanan sorunlar, yargının işleyişinde haksızlıklara, eksikliklere, hizmetin geç işleyişine ve adaletin geç tesisine neden oluyor' dedi

Samsun Haber: Bilirkişilik adaleti geciktiriyor

Samsun Haber:Samsun Barosu ile Bilirkişilik Bölge Kurulu'nun birlikte düzenlediği “Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bilirkişilik Müessesesi” konulu panel,Samsun Bölge İdare Mahkemesi Salonu'nda yapıldı. Panele,Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, cumhuriyet savcıları ve avukatlar katıldı.

YANLIŞ UYGULAMALAR OLDU

Bilirkişilik müessesesinin tanımını yaparak konuşmasına başlayan Başkan Gürbüz, "Bilirkişilik, hem hukuk yargılamasında hem ceza yargılamasında hem de idari yargıda hakimin, mahkemenin, kendi bilgi ve tecrübesiyle halledemeyeceği durumlarda, konunun uzmanına başvurarak hukuki ihtilafı çözümlemek için başvurduğu bir müessesedir. Ancak bugüne kadar ki uygulamalarda maalesef çoğu zaman hakimin, kendi bilgisiyle ve tecrübesiyle halledebileceği konuların dahi bilirkişiye tevdi edildiği gibi bir yanlış uygulamayla karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu. Sadece listede yer alıyor diye bilirkişinin, o konudaki yetkinliği araştırılmadan ve değerlendirilmeden dosyaların bilirkişiye tevdi edildiği oldu” şeklinde konuştu.

DEĞERLENDİRME YAPILMADAN…

Dosya, bilirkişiye tevdi edildiğinde, bilirkişinin görevinin ne zaman başladığı ve ne zaman bittiğinin hatırlatılmadığını ifade eden Başkan Gürbüz, dosyada bilirkişinin, hangi bilgisine ihtiyaç duyulduğunun net şekilde ortaya konulmadığını aktardı. Gürbüz, “Bilirkişinin sunduğu rapora, yapılan itirazlar haklı mıdır, yerinde midir yönünde bir değerlendirme yapılmadan, dosyanın ek rapor için tekrar bilirkişiye tevdi edildiği zamanlar oldu. Bilirkişiye, dosya tevdi edilirken, dosyada bilirkişinin yerine getireceği hizmetin, harcayacağı emeğin ne olduğu tam olarak değerlendirilmeden hemen hemen her dosyada standart bir ücret takdir edildi. Tüm bu hususlar, yargının işleyişinde haksızlıklara, eksikliklere, hizmetin geç işleyişine ve adaletin geç tesisine neden oldu. Bunda hepimizin sorumluluğu var” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Açılış konuşmasının ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Topçu’nun moderatörlüğünde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Talat Canbolat’ın, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara’nın ve Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Adem Arslan’nın konuşması olduğu panele geçildi.

HAKİM YARDIMCILIĞI GÖREVİ GÖRÜYOR

İlk olarak konuşan Prof. Dr. Talat Canbolat, bilirkişi müessesesinin yargı için çok önemli olduğunu ancak bazı hususlarda sıkıntı yaşandığını söyledi. Canbolat, “Bilirkişilik hangi alanda başlar ve hangi alanda biter, hakime hangi alanda yardımcı olur? Bilirkişi müessesesi, olması gereken konuların dışına taştı, fiilen hakim yardımcılığı görevi görüyor. Yargılamayı kısaltması gerekirken, uzamasına neden olan ve haksız kararların çıkmasına neden olan bir sistem haline geldi. Bilirkişilik müessesesi, son yıllarda ihmal edildi ancak ortaya da pozitif bir düzenleme olarak kanun çıkarıldı ve bu kanun 6 aydır yürürlükte” diye konuştu.

HAK KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara, bilirkişilik müessesesinin önemine değinerek, olmazsa olmaz olduğunu kaydetti. Başara, “Bu kurumun, iyi işleyen bir sisteme kavuşmasıyla, yargı sistemi de etkin işler. Aksi halde yargı süresinin uzamasıyla kalmayıp, adalet beklentisi içinde olan kişilerin hak kayıplarına da neden olur. Kasım ayında 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu, yürürlüğe girdi” diyerek yapılan çalışmalardan bahsetti.

Son olarak konuşma yapan Bölge Adliye Mahkemesi ÜyesiSamsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Adem Arslan ise Samsun ve bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zeynep Irmak ÖCALSIRADAKİ HABER