HaberlerHarcamalar arttı da neyi düzelttiniz?

Harcamalar arttı da neyi düzelttiniz?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a 'Kamu harcama bütçesini artırmakla övünen dünyanın tek Maliye bakanısınız. Bütçe harcamalarını arttırdınız da neyi düzelttiniz?' diye sordu

Harcamalar arttı da neyi düzelttiniz?

MHP Samsun Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Erhan Usta, TBMM’de bütçe görüşmelerinde partisi adına değerlendirmelerde bulundu. Usta, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı eleştirerek, mali disiplinin bozulduğunu, faiz dışı fazlanın 23,5 milyor TL'den 16 milyar TL'ye düştüğünü söyledi.

İŞ BU NOKTAYA GELDİ
Usta, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın "Bütçemiz 119 milyar liradan 571 milyar liraya çıktı. Biz kamu harcamalarını yaklaşık 5 kat artırmışız" sözlerini değerlendirerek şunları söyledi: "Vallahi, dünyada kamu harcamalarını artırmayla övünen ilk maliye bakanı unvanını, Maliye Bakanımız aldı ve AK Parti sıraları da 'bravo' sesleriyle bunu alkışladı. Artık çaresizlikten, övünülecek bir şey kalmayınca, iş bu noktaya kadar geldi. ‘Kamu harcamalarını biz arttırdık’ diye övünen bir Maliye Bakanı ve maalesef maliye politikası anlayışı ve kamu maliyesi analizi bu."

ÜLKENİN YÜZDE BİRİ GELİRİN YÜZDE 54'ÜNÜ ALIYOR
Usta, Maliye Başakın Ağbal'a "Peki, bütçe harcamalarını arttırdınız da, neyi düzelttiniz?" diyşe sordu. Usta, "Servet dağılımını düzelttiniz mi? 2002 yılında en zengin yüzde 1'in servetten aldığı pay 2002 yılında yüzde 39,4'müş, 2014 yılında yüzde 54'e çıkmış yani ülkenin servetinin yüzde 54'ünün yarısından fazlasını ülkenin yüzde 1'i alıyor, kalan yüzde 99'u yüzde 46'yı paylaşıyor. Kimin zenginden yana olduğu buradan anlaşılabiliyor herhâlde. Türkiye'nin toplam dünyadaki servetten aldığı payda da bir artış yok. Hani, orada bir artış olur da "Ya, bırak, dağılımı bozulmuş ama servetimiz arttı." değil, 2002'de 0,4 Türkiye'nin dünya servetinden aldığı pay, 2014 yılında da yine 0,4. Aynı miktarı almışız ama dağılımını fakirler aleyhine bozmuşuz" diye konuştu.

SALTANATI ARTIRDINIZ
Usta, kamu harcamalarını artarken yoksul sayısının 16,5 milyona; işsizlik oranın yüzde 17'ye; ülkedeki mutsuz ve çok mutsuz oranının yüzde 7,3'ten yüzde 11,7'ye yükseltildiğini; büyüme oranlarının Türkiye tarihinin en düşük oranı olan yüzde 3,1'e gerilediğini; Cari açığın milli gelirin yüzde önce yüzde 9,7'sine ulaşıp yüzde 4,4'e ancak düşüldüğünü; söyledi. Milletvekili Usta şunları söyledi: "Peki, kamu yatırımlarını mı artırdınız? Hani artırdık kamu harcamalarını da yatırımlara ne kadar kaynak ayırdınız Sayın Maliye Bakanı? 2000-2002 döneminde kamu yatırımlarının millî gelir içerisindeki yapı 4,9'ken sizin Hükûmetiniz döneminde 4,1'e düşmüştür. Kamu tüketimini artırdınız, saltanat arttı Türkiye'de. Evet, hakikaten kamu harcamaları attı; yapılan tek şey kamu tüketiminin artması, kamu binaları, saltanat, şatafat, bunlar arttı. 2002 yılında 9,9'muş kamunun tükettiği miktar, 2016 yılında yüzde 12,3 hedefleniyor. Vergi yapısını mı düzelttiniz, bunları, kamu harcamalarını artırdınız da? Bakıyorsun, vasıtalı vergilerin oranı 2002 yılında yüzde 66,3; 2014 yılında yüzde 71,2'ye çıktı."SIRADAKİ HABER