HaberlerNe söz verdiysek 3 ayda yaptık

Ne söz verdiysek 3 ayda yaptık

Başbakan Ahmet Davutoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Reform Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Davutoğlu hükümetin 3 aylık icraat karnesini ve önümüzdeki 3 ayda yapacaklarını anlattı.

Ne söz verdiysek 3 ayda yaptık

Başbakan Ahmet Davutoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Reform Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Davutoğlu seçimden bu yana verilen vaatlerin hangilerinin gerçekleştiğini ve gelecek 3 ayda yapılacakları anlattı.

DAVUTOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

-3 aylık ve 6 aylık hedeflerimizi açıkça milletimizle paylaştık.

-Bugün itibariyle, 3 aylık vaatlerimizin yüzde 100'ünü gerçekleştirmiş olarak huzurunuzdayım.

-Reformlarımızın ise yüzde 70'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

"6,4 MİLYAR TÜRK LİRASI FAZLA VERDİK, ELHAMDÜLİLLAH, BÜTÇEMİZ BEREKETLENDİ"

 

-Yılın ilk iki ayında mali disiplinden de taviz vermedik.

 

-Merkezi yönetim bütçesinde Ocak-Şubat döneminde 6,6 milyar Türk Lirası fazla, faiz dışı dengede ise 16,4 milyar Türk Lirası fazla verdik, elhamdülillah, bütçemiz bereketlendi.

"TÜRKİYE BÜYÜYOR"

 

-Ak partinin erdemli siyaseti ile Türkiye büyüyor

 

-Yüzde 4'lük büyüme ile Çin'i geride bıraktık

 

-G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk

 

-Çiftçi esnaf bu büyümeden nasibini aldı

 

-OCD ülkelerinde ABD'den sonra en fazla istihdam üreten ülke olduk

 

-2002'de yüzde 11'in üzerinde aldığımız bütçe açığını yüzde 1,2'ye indirdik

 

"2016 YILI DAHA VERİMLİ GEÇECEK"

-2016 yılı şubat ve Mart aylarında ihracat tekrar artış eğilimine girdi

 

-Yılın ilk iki ayında mali gelişmelerden de taviz vermedik

 

-Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz

 

-Mart ayı enflasyon oranları piyasa beklentilerinin de altında geldi

 

-Endeks bir önceki aya göre geriledi

 

-Biz inanıyoruz ki 2016 yılı daha bereketli bir yıl olacak

 

'TUTAMAYACAĞIZ SÖZÜ VERMEDİK'

 

-Biz tutamayacağımız sözleri vermedik, söz verdik mi gereğini yaptık.

 

-Biz söz verip de unutanlardan, bahaneler üretenlerden olmadık.

 

-14 yıllık başarılarımızın ardında ahde vefa, söze sadakat yatmaktadır.

 

-İnsanımız AK Parti iktidarına güveniyor, vaadin yerine geleceğini biliyor.

 

-Bin kere düşünürüz, bir kere söyleriz.

 

-Bir kere söyledik mi de, gereğini yaparız.

 

-Verdiğimiz her sözün takipçisi biz oluruz.

 

HAZİRAN'DA VİZESİZ AVRUPA

 

-Martta söz verdik, haziranda vizesiz Avrupa'ya gideceksiniz diye inşallah haziranda da gidiyorsunuz diyeceğiz. Vize muafiyeti düzenlemeleri üzerinde çalışmalar sürüyor.

 

-Muhalefetin geçici ve kalıcı bütçeyi çıkarma konusunda olumsuz yanıt vermesi vakit kaybetmemize neden olmuştur. Buna rağmen verdiğimiz sözlerden geri adım atmadık.

 

-Önceliğimiz yatırım ortamını iyileştirmek, ekonomizmin rekabetçi tarafını güçlendirmektir. Vaat ve reformlarımızı paylaşmak istiyorum.

 

"2016 EYLEM PLANI İÇİNDE YAPTIKLARIMIZ"

 

-Eğitimin niteliğinin artırılması için adımlar atıyoruz

 

-İş gücü piyasasının esnetilmesi için çalışıyoruz

 

-Çalışan kadınlarımızın doğuma ilişkin haklarını arttırıyoruz

 

-Kadınların doğum izninde geçen zamanını memuriyet kıdeminden sayılmasını uygulamaya başladık

 

-Gençlerimize 50 bin liraya kadar destek vermeye başladık.

 

-Yine genç girişimcilerimize 100 bin lira kredi imkanı getirdik.

 

-18 - 40 yaş arasındaki çiftçilerimize 30 bin liraya kadfar hibe desteği dağıtmaya da başlayacağız.

 

-Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak çalışmalar sağlıyoruyz. Böylece süreklilik arzetmeyen ,işlerde kayıt dışı çalışan vatandaşlarımızı istihdam altına almaya başladık.

 

-Biz taşeron sözünü vermiştik yükü ağır olur dediler ama biz söz verdik ve yaptık.

 

-Konut hesabı uygulamasını başlatıyoruz

 

-Çeyiz hesabı uygulamasını başlatıyoruz

 

"EKONOMİK HAMLELER"

 

-ARGE aşamasına kamu olarak 250 milyon lira destek sağlanmasına ilişkin çalışmalarımızı sona getirdik

 

-Yeni patent kanunun önümüzdeki günlerde meclisimize taşıyacağız.

 

-Gelir ve kurumlar kanunu birleştirerek daha adil bir vergi sistemi oluştıran düzenlemeyi de meclise gönderdik.

 

-Yatırım ortamının düzeltilmesine ilişkin bir paketi TBMM'ye göndereceğiz

 

-Serbest bölgelerin cazibesini arttıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz

 

-Faizsiz finans koordinasyon kurulunu oluşturduk

 

-Hukukun üstünlüğünü gözümüz gibi koruyoruz.

 

-Seçimlerden sonra hemen bu konudaki çalışmaları hızlandırdık. bilirkişilik müessesesini yeniden ele aldık. Bilirkişi kanunu da Meclis'e sevk edildi.

 

-Adli tıp kurumunu yeniden yapılandırıyoruz

 

-İşkece ile mücadele için Türkiye insan hakları kurumunu kurduk

 

-Siyasi etik kanununda TBMM'ye sevk ettik

 

"EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 11'LİK BİR ARTIŞ SAĞLADIK"

 

-Geleneksel İrfan Merkezler ve cemevlerine hukuki statü sağlayacak çalışmaların da sonuna gelindi.

 

-Darbe ve vesayet döneminden ne kaldıysa ayaklarımızın altındadır ve bütün o dönemi yeniden tasfiye edeceğiz.

 

-Kadınların iş hayatına katılımını artıran çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz.

 

-Emeklilerimizin emekli aylıklarından kesilen yüzde onluk kesintiyi kaldırdık. Böylece emekli maaşlarında yüzde 11 lik bir artış sağladık.

 

YAPAMAZSINIZ DEDİLER YAPTIK

 

-Verimliliği kapsayıcı büyümeyi destekleyen bu reformların yanı sıra verdiğimiz bütün sözleri tuttuk.

 

-Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde asgari ücrete yüzde 30'luk bir artış sağladık.

 

-Bize yapamazsınız dediler yaptık. Asgari ücret şuan bin 300 Türk Lirası.

 

MUHTAR MAAŞLARINI ARTIRDIK

 

-Muhtarlarımıza da söz vermiştik. 50 bin muhtarımzın maaşını 1300 Türk Lirası'na yükselttik.

 

-Şubat ayında söz verdiğimiz 30 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdik.

 

-Bugün itibarı ile 1 buçuk milyon öğrenciye burs veya öğrenim kredisi veriyoruz.

 

-Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 6 bin avro olan askerlik bedeli ücretini bir avroya düşürdük.

 

-Çocukların sevebilecekleri ve olumlu örnek oluşturacak bilgisayar oyunlarının geliştirilmesini destekliyoruz.

 

-Mevsimlik tarım işçileri ve göçer ve yarı göçer vatandaşlarımızın eğitimleri için çalışmalarımız yapıyoruz. Eğitimsiz tek bireyimiz kalmayacak.

 

ÖNÜMÜZDEKİ 3 AYDA YAPACAKLARIMIZ

 

-Temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dâhil edilmesine devam edilecek, özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacak

 

-TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun etkinliği artırılacak

 

-Temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeleri üzerindeki hukukilik denetiminin ötesine taşan yetkileri sınırlandırılacak

 

-Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek

 

-İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek

 

-İşçi ve işverenlerimizin uyuşmazlıklarının hızlı ve kolay bitirilmesi hedeflenmektedir

 

-Bunun için iş yargılaması sistemi reforma tabi tutulacaktır.

 

-Çalışmaların sonunda vatandaşlarımızın hukuki sorunları daha hızlı çözülecek ve çalışma barışı güçlenecektir.

 

-Yapılacak yasal düzenleme ile iş mahkemelerinin iş yükü azaltılacak, dava süreleri kısaltılacak, uygulamada duraksamaya sebep olan konular netleştirilecek, yargılama sürecini uzatan unsurlar sistem dışına çıkarılacak ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi sağlanacaktır.

 

-Kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezî birimler daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürülecek, kurumlar arası yetki mükerrerlikleri kaldırılacak, bürokrasiyi azaltacak ve kurumsal performansı artıracak düzenlemeler yapılacak

 

-Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek

 

-Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacak

 

-5 Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM

 

-Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde Gayrimenkul Sertifikası Modeli geliştirilecektir.

 

-Gayrimenkul Sertifikası Modeli, hakların belirlenmesi, alımı ve satımı gibi unsurları kapsayacaktır. Söz konusu modele ilişkin mevzuat çalışması SPK tarafından tamamlanacaktır.

 

"YENİ ANAYASAMIZA KAVUŞACAĞIZ"

 

-Seçim meydanlarında da ifade ettiğimiz gibi milletimize verdiğimiz en önemli söz yeni anayasadır.

 

-Meclis uzlaşma komisyonu çalışmaları CHP'nin olumsuz tutumu nedeni ile mesafe alamadı.

 

-78 milyon vatandaşımızı dikkate alarak yolumuza devam etmeye çalışacağız.

 

-AK Parti bünyesinde oluşturduğumuz yazım komisyonu kısa sürede yeni anayasamızın yazım sürecini bitirecek.

 

-Bu süreçten sonra milletimizle istişare ederek yeni anayasamıza kavuşacağız. Yerli milli ve sivil bir anayasayı hep birlikte yazacağız.SIRADAKİ HABER