EZGİM ÖZELOKUL VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU

BAŞKANLIĞINDAN\r\n\r\nSAYIN ORTAKLARIMIZ,\r\n

EZGİM ÖZELOKUL VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU

\n Şirketimizin 01.07.2012 – 30.06.2013 faaliyet dönemine at olağan genel kurul toplantısı 01/09/2013 Pazar günü saat 11.00 da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Denizevleri Mah. Alaçam Cad. No.1 Atakum/Samsun adresinde yapılacaktır.

\n

\n Olağan genel kurul toplantımıza katılımınızı, katılamayacak ortakların kendilerine vekalet yolu ile temsil ettirmelerini saygılarımızla arz ederiz.

\n

\n İlk toplantıda yeterli nisap sağlanamaz ise, 2. Toplantı nisap aranmaksızın 08.09.2013 tarihinde aynı adreste ve aynı saatte yapılacaktır.

\n

\n Not. Vekalet noterden verilecek veya vekalete imza sirküsü eklenecektir.

\n

\n EZGİM ÖZEL OKUL VE EĞİTİM

\n

\n HİZMETLERİ TİC A.Ş

\n

\n TOPLANTININ YAPILQACAĞI ADRES

\n

\n Denizevleri Mah. Alaçam Cad.

\n

\n No:1 Atakum/SAMSUN

\n

\n SAATİ: 11.100

\n

\n GÜNDEM

\n

\n 1- Açılış ve divan teşekkülü

\n

\n 2- Toplantı Başkanlığına toplantı tutanağının hissedar adına imzalama yetkisi verilmesi

\n

\n 3- 01.07.2012-30.06.2013 faaliyet dönemi bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunarak görüşülmesi ve tasdiki

\n

\n 6- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin ayrı ayrı ibralarının oylanması

\n

\n 7- 3 (üç) yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi

\n

\n 8- Yönetim kurulu görev dağılımının görüşülmesi, oylanması ve karara bağlanması

\n

\n 9- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti

\n

\n 10- Şirketin ana sözleşmesinin 6102 sayılı TTK na göre değişecek maddelerinin tadil edilmesi

\n

\n 11- 28/11/2012 tarih 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ”Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 40. Maddesi gereği hazırlanan “Şirket genel kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’ nin kabul edilerek yürürlüğe konulmasının oylanması

\n

\n 12- Dilek, temenniler ve kapanış.

\n

\n VEKALETNAME ÖRNEĞİ

\n

\n Hissedarı bulunduğum Ezgim Özel Okul Ve Eğt. Hizm..A.Ş.nin 01/09/2012 tarihinde Denizevleri Mah. Alaçam Cad. No1 Atakum Samsun adresine saat 11.00 da yapılacak 01/07/2012-30.06.2013 faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………….’ Yi vekil tayin ettim.

\n

\n AD-SOYAD-İMZA

\n

\n VEKALET VERENİN

\n

\n SERMAYE MİKTARI    :

\n

\n HİSSE ADEDİ               :

\n

\n OY ADEDİ                    :

\n

\n ADRES                          :

\n

\n  

\n

\n  

\n

\n BASIN:1790 www.bik.gov.tr

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Manisa'da sokak köpeğini sopayla döven adama ceza yağdı

1 Manisa'da sokak köpeğini sopayla döven adama ceza yağdı

Tokat'ta yıldırım düşen caminin minaresinde hasar meydana geldi

2 Tokat'ta yıldırım düşen caminin minaresinde hasar meydana geldi

Otomobille çarpışan tır şarampole yuvarlanıp alev alev yandı: 1 yaralı

3 Otomobille çarpışan tır şarampole yuvarlanıp alev alev yandı: 1 yaralı

Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi

4 Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi

Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı

5 Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı

İzmir'de dereye düşen şahıs ağır yaralandı

6 İzmir'de dereye düşen şahıs ağır yaralandı

hızWeb