Mustafa GENÇ

Mevlana’yı “Kadınlar Günün’de” Dinleyelim…

Mustafa GENÇ

Kadınlar Günü’nde dünyada ve Türkiye’de en çok konuşulan, “ kadına yönelik şiddet” olmuştur.

Bilindiği gibi sanayisi gelişmiş ülkelerde kadına şiddetin boyutları çok daha çeşitli ve fazladır.

Mevlana, kadın için, “ Allah tarafından  insanlar için tezyin olunmuş(güzelleştirilmiş), kaçınılması mümkün olmayan” bir varlıktır.

Mevlana şöyle diyor:“Nas için tezyin olundu; Hak süslemiştir; Hakk’ın süslediği şeyden nasıl sıçramayı bilirler?”(2463.beyit).

İlham aldığı Ayet-i Kerime şudur: “Nefsani arzulara, kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş  altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar , dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer ,Allah’ın katındadır.”(AL-İ İmran,14).

Devam ediyor Mevlana.

“Mademki ona, onu sükun(huzur)için yarattı; Adem Havva’dan ne vakit munkatı olabilir?”(2464).

“Eğer Rüstem-i Zal olsa ve Hamza’dan ziyade olsa, kendi Zal’inin fermanında esirdir”(2465).

Birinci Zal, Şehname’deki güçlü kuvvetli pehlivandır. Hz. Hamza ise Uhud’da şehit olan Efendimizin(sav) amcasıdır. Kişi bunlardan güçlü de olsa o yine eşinin tutsağıdır diyor Hz. Mevlana.

“O kimse ki, alem onun sözünün mesti gelirdi “kelliminiyaHumeyra!” buyururdu.”(2466).

“Su, nehib olması cihetinden ateşe galip geldi; hicab içinde olduğu vakit ateş onu kaynatır.”(2467).

“Vakıa su gibi zahiren kadına galipsin, batınen(gerçekten) mağlup olup kadına talipsin.”(2469).

“Peygamber buyurdu ki: Kadın akıllere ve sahib-dillere pek galip gelir.”(2471).

“Yine kadın üzerine cahiller galip olurlar; zira ki onlarsert ve pervasız giderler.”(2472).

“Onların rikkati ve lütfu ve muhabbeti az olur; zira tab’ına(karakterine) hayvanlık galiptir.”(2473).

“Muhabbet ve rikkat insanlığın vasfı olur; gazap ve şehvet hayvanlığın vasfı olur.”(2474).

Görülüyor ki, kadına yönelik şiddetin ve sömürünün kaynağında cehalet yatmaktadır.

Çünkü dünyadaki eğitim insanları insanlık duygularından soyutlayarak bilgi dağarcığına dönüştürmektedir.

Yazımızı Fuzuli’nin dizeleriyle bitirelim:

Mey biter saki kalır,
Her renk solar haki kalır,
Diploma insanın cehlini alsa da;
Hamurunda varsa eşeklik, baki kalır.. Selam ve sevgi ile…