YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ahmet HAYVALI

ANGARYALAR İSYAN ETTİRDİ...Samsun SMMMO Onursal Başkanı ANGARYA; " Zorla ve Karşılıksız gördürülen iş.." İtalyancadan dilimize geçmiş olan angarya terimi, ilk toplumlardan günümüze kadar gelmiş olan önemli bir ekonomik olguyu tanımlar. Tarihsel süreçte, çoğunlukla, bir çeşit vergi yerini tutmuştur. Devlet, kent ve köy yönetimlerinde kamu yararına olan işler vatandaşlara angarya yoluyla yaptırılırdı. 1831 yılında Tuna Prensliklerinde Réglement Organique adı altında yayımlanan Angarya Kodeksi Eflak köylülerine 14 iş günü adı altında yılda 56 iş günü tutan angarya yüklemişti; çünkü bir iş günü, bir gün değil, o işin bitirilmesi için gerekli günler olarak tanımlanıyordu. Hem de bu, sadece yasaya dayanan angaryaydı. Yasa dışı angaryalarla birlikte bir Eflak köylüsünün yılın yarısını Boyar'ın işinde geçirdiği hesaplanmıştır.
Angaryayı:
(1) Savaş halinde bulunan iki devletten birinin, savaşın dışında bulunan üçüncü bir devlete ait ulaşım araçlarını, özellikle de ticaret gemilerini, ele geçirip bunlardan savaşçı amaçlarla yararlanması.
(2) Kölelik hukukunda, kölenin ve köylünün derebeyi hesabına mecburi ve ücretsiz çalışması.
(3) Devletin olağanüstü durumlarda vatandaşlara ait taşıt araçlarını kullanması.
(4) Usandırıcı, bıktırıcı işler şeklinde de tanımlamak mümkündür.
Anayasamızın 49. maddesinde ise "Angarya " kesin bir dille yasaklanmıştır.
Madde 49.
(1) Çalışma her yurttaşın hakkı ve ödevidir.
(2) Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, ekonomik ve mali önlemlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici önlemleri alır.
(3) Kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Ancak, hükümlülerin, hükümlülükleri süresince rehabilitasyon amacıyla çalıştırılmaları zorla çalıştırma sayılmaz.
Bu açık tanımları yaptıktan sonra muhasebe meslek mensuplarının ne denli zor şartlar altında mesleklerini sürdürmeye çalıştıklarının altını çizmeliyim.
Çok açık ve net ifade ediyorum ki, başka hiçbir meslek camiasında örgüt mensuplarına bu kadar angarya yüklenmiş değildir. Muhasebe meslek mensubu; Vergi Mevzuatını, Sosyal Güvenlik Mevzuatını, İş Hukukunu, İdari ve Adli Yargı Mevzuatını, yani hemen hemen her mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek, öğrenmek, tüm konulara vakıf olmak ve müşterilerine hizmet vermek zorundadır.
Ayrıca ve özellikle yıllardan beri gerek Maliye Bakanlığı, gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kendisine yüklenen akıl almaz angaryaları göğüslemek ve asli işini aksatmak, evini ve sosyal hayatını ihmal etmek, dahası sağlığını yitirmek pahasına yerine getirmek zorundadır.

Ardı arkası kesilmeyen bu angaryalar inan olsun ki, meslek mensubunu canından bezdirmiş durumda. Gün 24 saat muhasebe meslek mensubuna yetmemekte. Neredeyse evinin yolunu unutmuş.
Bildirimler, formlar, istatistiki belgeler, her işlem için ayrı ayrı beyannameler, raporlar ve bitmek tükenmek bilmeyen yeni yeni talepler.
Üyeler bitkin! Odalar çaresiz ve ÜRMOB SESSİZ…
Artık öyle bir duruma getirildi ki camia, angarya bildirimlerin yetiştirilebilmesi için yatak-yorgan bürolarına yerleşti ve evi barkı unuttu meslektaşlar.
Mesleğinin asıl icabı olan kayıt işlemleri ve buna bağlı beyannameleri yapabilme uğraşı içinde bu tür angarya bildirimleri de yetiştirmeye çalışırken tüm bunlar olayın asıl muhatabı gibi görünen vergi mükelleflerinin umurunda bile değildir. Öyle ya nasıl olsa muhasebecisi var, o ne isteniyorsa yapsın ve doğruluğundan da sorumlu olsun.
Böyle bir atmosferde angarya işlemlerin yetiştirilebilmesi için yoğun bir çalışma içinde olan meslek mensubuna son anda müjde! Verilir.
“ Bildirim süresi şu kadar gün uzatıldı! …”
Mesajlar atılır, üye bilgilendirilir ve sonrasında bir sevinç bir bayram havası eser ki sormayın gitsin. Dünyalar muhasebecinin olmuştur sanki. Hani kayıp ettiği eşeğini bulan gariban misali . Bu böyle gitmez, gitmemeli. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.
TÜRMOB en kısa zamanda çözüm yolunu, yollarını bulmalıdır.
Örgüt “ ANGARYALARA HAYIR! … “ demeye hazır.
Beklenen sadece TÜRMOB ‘ un iradesini koyması ve kararlılığını göstermesi.

NOT : “Bu Yazı 18.08.2008 tarihinde HABER Gazetesinde yayımlanmış olup, son günlerde iş başında hayatını kayıp eden meslektaşlarımız adına SMMMO’lardan yükselen haklı tepkilere destek amacıyla yeniden gündeme getirilmiştir.“

 

 

YENİ VERGİLER - YENİ ORANLAR...MÜCBİR SEBEP ...POŞET CEZASI...SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...ELEKTRONİK FİNANSAL RAPORLAMA DÖNEMİ BAŞLIYORVUK 115 NOLU SİRKÜLER ÜZERİNE…BEYAN SÜRELERİ UZATILDI...KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...MUHASEBE HAFTASI VE BİR ALINTI...ANGARYALAR İSYAN ETTİRDİ...Yazarın Tüm Yazıları
hızWeb