YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ahmet HAYVALI

KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...

GİB, Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğlerinde önemli değişiklikleri gerçekleştiriyor. Hazırlanan Tebliğ Taslağı idarenin WEB sayfasında yayımlanarak görüş ve önerilere açıldı.

Sayfada ; “ Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 8.3.2019 tarihine kadar mayaz@gelirler.gov.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.” denilmektedir.

 

Yapılması düşünülen değişiklikler gerçekten çok önemli, ancak bu köşede taslak metnin tamamına yer verme şansımızın olmadığı gerçeğinden hareketle sadece başlıkları itibarı ile bilgilendirmeye çalışıyor ve detayları için ilgililerin mutlaka GİB ‘ in internet sitesinden okumaları gerektiğinin altını çiziyorum.

 

Başlıkları itibarıyla değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 

26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan;

 

* fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi,

 

* haberleşme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, yenilenebilir ve diğer enerji” ibareleri ekleniyor. ( Yürürlük Tarihi.18.01.2019 )

 

* Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi 22.2.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisna tutulması hükmü getiriliyor. İade ve İstisnalarla ilgili önemli değişikliklere yer veriliyor. Tebliğin yayımından itibaren bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek. (Yürürlük Tarihi 22.02.2019)

 

* Tebliğde,(II/E-7.1.) bölümünün birinci paragrafının altıncı alt çizgili satırından sonra gelmek üzere yeni ve telafi edici bir takvim belirleniyor.(Yürürlük Tarihi.30.01.2019)

 

* Yine, (II/E-7.3.) bölümünün birinci paragrafının altıncı alt çizgili satırından sonra,indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için değişiklikler getiriliyor.

 

* Tebliğin (II/E-9.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte yeni bir bölüm eklenmiştir

 

* Tebliğin (V) bölümündeki “A. VERGİLENDİRME USULLERİ başlığı altında önemli değişiklikler yapılmıştır. (Yürürlük Tarihi 01.03.2019 )

 

* Yürürlük tarihi özellikle belirtilmemiş olan hükümler ise taslağın kesinleşip yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecektir.

 

Sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum.

 

 

 

YENİ VERGİLER - YENİ ORANLAR...MÜCBİR SEBEP ...POŞET CEZASI...SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...ELEKTRONİK FİNANSAL RAPORLAMA DÖNEMİ BAŞLIYORVUK 115 NOLU SİRKÜLER ÜZERİNE…BEYAN SÜRELERİ UZATILDI...KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...MUHASEBE HAFTASI VE BİR ALINTI...ANGARYALAR İSYAN ETTİRDİ...Yazarın Tüm Yazıları
hızWeb