YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ahmet HAYVALI

VUK 115 NOLU SİRKÜLER ÜZERİNE…

Öncelikle çok geçte olsa meslek camiasının haklı talebine kulak vererek, yıllardan beri önemli sorunlardan biri haline gelmiş olan beyan verme sürelerini 15 yıl önceki durumuna getiren

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Önceki hayfa içinde 22.03.2019 tarih ve 114 nolu Sirküler ile KDV ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmış ve iş yoğunluğundan ziyade, yüklenen angaryalar nedeniyle bunalıma giren meslek camiası bir nebze dahi olsa nefes almış ve neredeyse bayram eder olmuştu. Bu tablo karşısında biz de köşemizde duruma müdahil olarak tespitlerimizi paylaşıp, görüşümüzü beyan etmiştik.

Tespit ve söylemlerimiz özetle;

“...Meslekte biraz eski olanlar hatırlayacaklardır.

Muhtasar beyannameler takip eden atın 20. günü, KDV Beyannameleri 25 inci günü ve SGK Bildirgeleri ise ayın son günü veriliyordu. Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri Mart ayının son günü Kurumlar Vergisi beyannameleri ise Nisan ayının son günü verilir, kimseler de uzatma talebinde bulunmazdı…

Peki ne oldu da şimdi bu kaos yaşanıyor?

Önce beyan süreleri değiştirildi. Yetmedi ardı arkası kesilmeyen angaryalar yüklendi meslek mensubunun sırtına. Yine yetmedi farklı kurumların talepleri de geldi peşinden poşet beyanı gibi örneğin. Son iki ayda yoğun stres nedeniyle 6 meslek mensubumuzu kaybettik.

2004 den bu yana 16. kez süre uzatımı kararı verildi ve 22.03.2019 tarih ve 114 nolu sirküler ile Katma Değer Vergisi Beyannameleri bir gün süre ile 26.03.2019 Gelir Vergisi Beyannameleri ise 6 gün süre ile 01.04.2019 mesai saati bitimine kadar uzatıldı…” den ibaretti. .

GİB Başkanvekili imzası ile yayımlanan 29.03.2019 Sayı VUK-115-2019-5 nolu Sirküler tam da bu talebin karşılığı olmuştur. 01.04.2019’dan itibaren:

*Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi beyannameleri verilme ve ödeme süreleri takip eden ayın 26’sı,

* Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ( Basit Usul ) Şubat ayının son günü,

* Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Mart ayının son günü,

* Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nisan ayının son günü

* Geçici Vergi 1. Dönem beyannamesi 17 Mayıs günü,

* Geçici Vergi 2. Dönem beyannamesi 17 Ağustos günü,

* Geçici Vergi 3. Dönem beyannamesi 17 Kasım günü,

* Geçici Vergi 4. Dönem beyannamesi 17 Şubat günü verilecek ve ödemeler aynı süre içinde yapılacaktır. Bu anlamda kaos sona ermiş sorun şu an için çözümlenmiştir.

Meslek camiasının talepleri doğrultusunda atılmış olan bu adım çok önemlidir ve fakat yeterli değildir elbette.

Farklı yerlerden ve makamlardan camia üzerine angaryalar yüklenmeye devam edecek ise, korkarım ki yine yeniden süre uzatımı talepleri olabilir, olacaktır da. O nedenle lüzumsuz ve gereksiz bilgi ve belge taleplerinden de vazgeçilmeli, meslektaş kendi işini yapabilir duruma getirilmelidir. İşte o zaman bu sirkülerin getirdikleri çok daha bir anlam ifade edecektir.

NOT: Dün Ülkemizde yerel seçimler yapıldı. Seçim sath-ı mailinde çok sert üsluplara şahit olduk ve elbette barıştan, huzurdan ve birlik-beraberlikten yana olan, kalbi bu güzel ülkenin refahı için atan bireyler olarak üzüldük. Seçimler bitti ve seçmenlerimiz yerelde kendilerini yönetecek Belediye Başkanlarını, Belediye Meclis üyelerini, İl Genel Meclisi üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçti. Seçimlerden başarı ile çıkmış olanları kutluyor, demokrasi yarışına katılanları da tebrik ediyorum.

YENİ VERGİLER - YENİ ORANLAR...MÜCBİR SEBEP ...POŞET CEZASI...SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...ELEKTRONİK FİNANSAL RAPORLAMA DÖNEMİ BAŞLIYORVUK 115 NOLU SİRKÜLER ÜZERİNE…BEYAN SÜRELERİ UZATILDI...KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...MUHASEBE HAFTASI VE BİR ALINTI...ANGARYALAR İSYAN ETTİRDİ...Yazarın Tüm Yazıları
hızWeb