YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Mustafa GENÇ

ALLAH'A (CC) NE KADAR TESLİM OLUYORUZ?

Yazımızın başlığı, “ ALLAH’A NE KADAR GÜVENİYORUZ?” şeklinde de olabilirdi.

Zira iman, güven ve teslimiyet anlamlarına da gelmektedir.

Allah nezdinde geçerli yegane din, İSLAM’dır.

Dinin gerçek anlamı teslimiyettir. Ceza, sorumluluk vs. gibi anlamlar hep bu esastan çıkar.

Hamdi Yazır Tefsir’inde, “…teslimiyet neye ait ise o din ve diyanet de ona ait olmuş olur. Bu ise batıl veya haksız isteyerek veya istemeyerek olabilir. Onun için birçok batıl ve haksız dinler veya diyanetler bulunabilir.”

“VE O HALDE ALLAH DİNİ DE ALLAH’A TESLİMİYETTİR. YANİ RASTGELE BİR TESLİMİYET DEĞİL, ALLAH’A ALLAH İÇİN TESLİM OLMAKTIR.”

Allah’a teslim olmak demek, her alanda O’nun hükümlerini en doğru ve en üstün olarak kabul etmektir. Sıvıların içinde bulundukları kabın şeklini aldıkları gibi Müslümanların da ilahi hükümlerin karşısında teslimiyet bayraklarını çekmeleridir. İstemeyerek değil, isteyerek ilahi kalıba girmeleri ve yine ilahi boyanın rengini almalarıdır.

Her şeyden önce Müslüman’ın güzellik- çirkinlik, hak-batıl, doğruluk- yanlışlık, haramlık-helallik , meşruluk- gayri meşruluk ölçüsü İslam’dır.

Yukarıda da ifade edildiği gibi bu durum rastgele bir anlayış ve inanç değildir, bir zorunluluktur. Bu konuda Müslüman’ın aksi bir tercihi yoktur ve olamaz da.

Kur’an-ı Kerim’den bir örnek şöyledir: “ Allah ve Resulü bir meselede hüküm(karar) verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına, artık o işte, kendi arzu ve heveslerine göre başka tercih hakkı yoktur…”(Ahzab,36).

Yine merhum Hamdi Yazır(ki bu Tefsir M. Kemal döneminde hazırlatılmış, yüzyılımızın en büyük tefsiridir) Tevbe Süresi’nin 31. Ayet-i Kerimesini açıklarken şöyle der:

Önce mealini verelim: “Bilginlerini (hahamlarını) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i Allah’tan başka Rabler edindiler…” (Tevbe, 31) 

İşte bu ayeti kerimenin açıklamasında Allah’tan başka Rab edinmek Allah’ın emrine muhalif hüküm koyana itaattir.

Herhangi bir emir ve yasakta “Allah ne diyor diye düşünmeden, Allah’ın emrine tabi olmayı hesaba almadan o emre tabi olmak dahi bir şirk ve küfürdür” yani Allah’a ortak koşmak ve onu inkar etmek demektir. “Allah’ı bırakıp başkalarına tapmaktır ki maalesef Yahudiler ve Hristiyanlar böyle yapmışlardır. Onları Allah’tan başka hüküm koyucu olarak tanımışlardır.” (Yazır 4/2514)Şimdi, bu kutlu tefekkür günümüzde Allah’ın hükümlerine teslim oranımızı sorgulayabiliriz.  Bu teslimiyet, aynı zamanda bir güvenin ifadesidir. Gerçekten Allah’a ne kadar güveniyoruz? Selam ve dua ile…

gencmedya55@hotmail.com

HARF DEVRİMİ TARTIŞMALARIBİR GÜNEŞ DOĞDU!O DOĞDU!BAŞKASININ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ VAR MIDIR-lI-?BAŞKASININ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ VAR MIDIR-l-?AMERİKA’NIN İHANETİCUMHURİYETİ BİZ KURDUK, BİZ YAŞATIYORUZ!OKUMAK MI, YAZMAK MI?CAMİLER HAFTASINI ANLAMLI HALE GETİRMEK!CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI (!)Yazarın Tüm Yazıları
hızWeb