HaberlerYÖK'ten kapatılan o kurumlar için açıklama geldi

YÖK'ten kapatılan o kurumlar için açıklama geldi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 669 Sayılı KHK uyarınca Harp Okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde kayıtlı öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yükseköğretim kurumları tarafından işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiğini bildirdi.

YÖK'ten kapatılan o kurumlar için açıklama geldi

YÖK’ten kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 105'inci maddesi uyarınca Harp Okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde kayıtlı öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yükseköğretim kurumları tarafından işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların uygulanmasının uygun görüldüğü bildirilerek, “Kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun olmayan öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmesine, kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından sadece 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının aşağıda karşılarında gösterilen üniversite tarafından düzenlenmesine, tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinde 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca öğrencinin yerleştirildiğine dair açıklamanın yazılmasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada, buna göre Kara Harp Okulu, Jandarma Astsubay MYO’nun 2015-2016 mezunları için askeri koordinatör üniversitesinin Gazi Üniversitesi, Hava ve Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay MYO ile Hava Astsubay MYO’nun İstanbul Teknik Üniversitesi, GATA Tıp Fakültesi, GATA Hemşirelik Yüksekokulu, GATA Astsubay Sağlık Hizmetleri MYO’nun Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bando Astsubay MYO’nun koordinatör üniversitesinin ise Hacettepe Üniversitesi olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Ara sınıflardaki öğrencilerin bilgi ve belgelerinin öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumuna aktarılmasına, GATA Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ile Astsubay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne aktarılmasına, yabancı uyruklu öğrencilerin ikili anlaşmalar veya milletlerarası anlaşmalar uyarınca askeri yükseköğretim kurumlarına devam ettikleri dikkate alınarak bu öğrencilerin Milli Savunma Üniversitesi'ne aktarılmasına, öğrenciler askeri yükseköğretim kurumlarına askeri liselerden sınavsız olarak geçiş yapabildiklerinden ÖSYS sınavlarına girmeden askeri liselerden mezun olarak öğrencilik hakkı kazananların ortaöğretim diploma notları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen program ve kontenjanlara yerleştirilmesine, ÖSYS sonucuna göre kayıt olan öğrencilerin ise söz konusu askeri yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki ÖSYS puanlarından öğrenim görmekte olduğu programın puan türü veya tercih edebileceği programın puan türü dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen program ve kontenjanlara yerleştirilmesine, öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki programları tercih edebilmelerine, öğrencilerin vakıf yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde söz konusu vakıf yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemesi gerektiğine, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih listelerinde programların koşullarının ve öğretim dilinin yer almasına, öğrencilerden 24 tercih alınmasına, ekli listede yer alan alanlardaki öğrencilerin karşılarında gösterilen alanlardan tercih yapabilmelerine, öğrencilerin öğretim dili Türkçe veya yabancı dil olan programlardan tercih yapabilmelerine, öğretim dili en az yüzde 30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri programın yabancı dil yeterlik şartını sağlaması gerektiğine, sağlayamayanların yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine, tercihlerine yerleşemeyen adayların ÖSYM tarafından diploma notları ile ÖSYS puanları ve programların oluşan taban puanları dikkate alınarak yerleştirilmesine, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerin yükseköğretim kurumlarındaki programlara intibakı yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından yapılmasına, diploma eki ve transkriptlerde öğrencinin kapatılan vakıf askeri yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin belirtilmesine yerleştirilen öğrencilere belge, diploma, transkript gibi işlemleri yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmesine karar verilmiştir.”

SIRADAKİ HABER
}