HaberlerTürk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Konfederasyon, işçi ücretlerindeki vergi kesintileriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TBMM'de grubu bulunan partilere görüş ve taleplerini içeren yazı gönderdi.

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş Konfederasyonu, ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü bulunduğunu belirterek, " Asgari ücretle çalışan işçilerin ücret gelirlerinin tamamının, asgari ücretin üzerinde ücret alan işçilerin ise gelirlerinin asgari ücret miktarı kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının uygun olacağı düşünülmektedir." görüşünü paylaştı.

Konfederasyon, işçi ücretlerindeki vergi kesintileriyle ilgili görüş ve taleplerini içeren yazıyı Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TBMM'de grubu bulunan partilere gönderdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar imzasını taşıyan yazıda, vergi adaletinin gerçekleşmesi için Konfederasyonlarının yıllardır dile getirdikleri düşüncelerin hayata geçirilmesinin aciliyet kazandığı vurgulandı.

Anayasanın 73'üncü maddesindeki "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır." ifadelerinin yer aldığı yazıda, şunlar kaydedildi:
"Anayasamızın bu hükümlerine rağmen; çalışanların ücretleri Türkiye ekonomisinin büyümesine eşdeğer bir düzeyde artmamakta, sadece enflasyona endeksli yapılan ücret artışları, hem doğrudan ödenen vergiler hem de temel ihtiyaçlar için yapılan harcamalardan alınan dolaylı vergilerle geri alınmaktadır. Yılbaşında yüzde 15 olarak kesilen vergi miktarı, iki kattan daha fazla artarak yıl sonunda yüzde 35'e çıkmaktadır... Bu nedenle işçilerin ücret gelirleri yönünden mevzuatımızda öngörülen vergi yükümlülüklerinin azaltılması, işçilerin ücret gelirlerinin vergi oranının indirilmesi ve işçi lehine belirli bir orana sabitlenerek işçilerden vergi kesilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir."

SIRADAKİ HABER
}