HaberlerYargı, belediyeyi haklı buldu

Yargı, belediyeyi haklı buldu

Canik Belediyesi ile kurban pazarını işleten şirket krizine yargı 'dur' dedi. İlgili şirket dün kurban pazarından tahliye edildi ve şu an kurban pazarı, belediye tarafından işletilmeye başlandı

Yargı, belediyeyi haklı buldu

Canik Belediyesi ile kurban pazarını işleten şirket krizine yargı ‘dur’ dedi. Canik Kaymakamlığınca Canik Hayvan Pazarında kiracı şirkete yapılan tahliye emri tebligatları üzerine, kiracı şirket tarafından Samsun 2.İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemli dava açıldı. Mahkeme, önce Canik Kaymakamlığı tarafından davaya cevap verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Canik Kaymakamlığı tarafından davaya cevap verildikten sonra, mahkeme cevap dilekçesi ve dayanak belgelerin içeriğini dikkate alarak ve işlemde hukuka aykırılık olmadığını da tespit ederek, daha önce verilen yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.  Karar üzerine Canik Belediyesi yazılı açıklamada yaptı.

TAM DA OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ…

Canik Belediyesinden tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaşanan sürecin ardından da belediyemizce daha detaylı bir inceleme ve soruşturma başlatılmış, incelenen ihale belgelerine göre, yeri kiralamış görünen şirketin bugüne kadar işletme ruhsatı almadığı ve ihale şartnamesi gereği yatırması gereken ek teminatı da yatırmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, şartnamede yazılı hükümler gereğince ihalenin bozulması ve kira sözleşmesinin iptalini gerektirdiğinden, belediye encümenimiz tarafından ihalenin bozulmasına ve kira sözleşmesinin iptaline karar verilmiş, kiracı görünen şirkete bu husus tebliğ edilmiş, ayrıca Canik Kaymakamlığından taşınmazın tahliye edilmesi talep edilmiştir. Canik Kaymakamlığınca kiracı şirkete yapılan tahliye emri tebligatları üzerine, kiracı şirketçe Samsun 2.İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemli dava açılmış, Mahkemece önce Canik Kaymakamlığı tarafından davaya cevap verilinceye kadar olmak üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak Canik Kaymakamlığı tarafından davaya cevap verildikten sonra, Mahkemece cevap dilekçesi ve dayanak belgelerin içeriği dikkate alınarak ve işlemde hukuka aykırılık olmadığı da tespit edilerek, daha önce verilen yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmış, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.  Dolayısıyla kiracı görünen şirketin taşınmazdan tahliye edilmesinin önünde herhangi bir engel kalmamıştır. Bu karar gereği de Canik Kaymakamlığı tarafından kiracı görünen şirketin kurban pazarından tahliyesi işlemi 29.07.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şu an itibariyle kurban pazarı, tam da olması gerektiği gibi Belediyemizce işletilmeye başlanmıştır.”

 

 

 

SIRADAKİ HABER
}