YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Alpaslan ÇEPNİ

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),yeni açıkladığı yönetmelik değişikliği ile,kaldırdığını duyurduğu liseye geçişte TEOG sistemini, 4 ay sonra yönetmelikten çıkardı. 

Ama sınav yapılacak!..

Yönetmelikteki 8. sınıf öğrencilerine yönelik, “merkezi sınav” ifadesi metinden çıkarılırken, TEOG dışındaki sınavlara ilişkin bir dizi değişiklik yapıldı.

Eski yönetmeliğe göre neler değişti:

Önceki uygulamada,haftalık ders saati sayısına göre sınav sayısı belirleniyordu.Yeni yönetmelikle, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda her dersten bir dönemde yapılacak sınav sayısını ”iki”   ile sınırlandırıldı.

Merkezi sınavlar kaldırıldı.Liseye yerleştirmeye etki etmese de öğretmenlerin not değerlendirmelerini karşılaştırmak, farklı sınıf, okul ve illerdeki öğrencilerin düzeylerinin ölçülebilmesi için “Ortak değerlendirme” yapılmasına imkân vermek üzere; aynı dersi okutan zümre öğretmenlerinin kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak sınav yapılabilecek.    

“Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.” düzenlemesi de yönetmeliğe eklendi.

            Yönetmelikte ölçme değerlendirme süreçlerine ilişkin değişiklikler de yer aldı:

Bakanlık,öğretmenlerin sınav sonuçlarını 10 gün içinde öğrencilere bildirme zorunluluğuna,notların bu sürede E-Okul sistemine girilmesini de ekledi.

Eskiden, öğrencilerin bir dersinin dönem puanı hesaplanırken aldıkları bütün notların  aritmetik ortalaması alınıyordu.Bu da değişti:Ayrı ayrı hesaplanan,”Proje puanları” ile “ders etkinliklerine katılım puanları”nın ortalaması toplanıp ikiye bölünecek.Bu bir not kabul edilecek. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek öğrencinin dönem ortalaması elde edilecek.

Bakanlık TEOG’u kaldırsa da,liseye geçişte yeni sistem için,bir dizi düzenlemenin daha yapılması bekleniyor. Hangi okulların ,sınava göre öğrenci alacağı,“Anadolu” olarak kabul edilen liselerin durumları,düz liseye dönüştürülüp dönüştürülmeyecekleri,sınavsız liselere girecek çocukların durumları da ayrıca merak ediliyor…

HATADA ISRAR ETMEK  MEB’DE TUZ KOKMUŞ MEĞERSEEĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖNDE GELİRÇAĞI  GERİYE ATLAMAKLİSEYE GİDECEK ÇOCUKLAR MUTLU MU?SELAM SANA İNSANLIKKPSSMEB “YENİLENECEĞİZ” DEDİCEHALETİN HINCITARİKAT TEHLİKESİYazarın Tüm Yazıları