HaberlerSamsunlu akademisyenler düzeltme istedi

Samsunlu akademisyenler düzeltme istedi

Samsun Akademik Elemanlar Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, araştırma görevlisi kadrosunun statüye dönüştürülmesinin mağduriyetler yaratacağını belirterek alınan kararın düzeltilmesini istedi.

Samsunlu akademisyenler düzeltme istedi

Samsun Akademik Elemanlar Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, KHK'larla memurluktan çıkarılanlarla mağduriyetler oluşturulduğu, üstelik bu kararların isabetliliğinin hangi oranda olduğunun bilinmediğini, OHAL ile de hak arayışlarının engellendiğini ifade etti.

MUHALİFLERİ YOK ETME GİRİŞİMİ

Şahin, kapatılan okullardan 53'ünde yanlış yapıldığının ortaya çıktığını, aynı oranda hata payı ile memuriyetten çıkarılan 50 bin 672 arasından binlerce kişinin mağdur edilmiş olacağını kaydetti. Şahin, "Bunun sonuçları ciddi toplumsal travmalara yol açacaktır. Ayrıca olağanüstü hal gerekçesi sayılan darbe girişimiyle hiç ilgisi olmayan olaylarla ilişkili kişilerin de bu listelere dahil edilmesi, suçluları cezalandırma yerine muhalifleri yok etme girişimi olduğunu düşündürmektedir" diye konuştu.

KEYFİ UYGULAMA

Şahin, araştırma görevlisi kadrolarının statüye dönüştürülmesinin de yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: "674 sayılı KHK’nin 49. maddesiyle Yükseköğretim Kanunu'na ek madde 30 eklenmiştir. Buna göre Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 33'üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılacaktır. 35'inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine onbeş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir.
Bunun anlamı şudur: Rektörlük isterse, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerini geri çağırabilir, yani eğitimlerini sonlandırabilir. Bu çağrıya uymayanın ilişkisi kesilir. Çağrıya uyanlar ise, eğitimin sürmesi koşuluna bağlı bir kadroda bulunduklarından aynı kadroda devam edemezler. Olağanüstü hal uygulaması sırasında bile oluşturulan düzenlemelerin hukuki olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, böylesine keyfi uygulamalara fırsat verecek olan düzenlemelerin derhal düzeltilmesini istiyoruz."

SIRADAKİ HABER
}