YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Osman ECEVİT

PETROL VAR AMMA...

Uzun zaman öncesinden beri, düşündüğüm bir husus vardı. Irak ile başlayan ve sonra bütün Kuzey Arap ülkelerini içine alan, Arap Baharı ve Suriye’deki olayları gözönüne alarak, niçin Suudi Arabistan’a sıranın gelmediği idi. Bunun için de kendi kendime bir hükme de varmıştım. Her ne kadar Suudi Arabistan diye bir ülke zahiren olmakla birlikte, bu ülke ABD’nin bir uydusu olmaktan ileri gidememişti. Eğer burada meseleye sadece petrol açısından bakılacak olur ise, yanılmış olunur. Zaten ABD, Ortadoğu petrollerinden aslan payını alıyor ve almaya da devam edecektir. Yalnız, birçok defa üzerinde durduğum gibi, mesele bu kadar basit değildir. Bunun altında yatan en önemli husus, Hristiyan dünyanın, Müslüman ülkeler üzerindeki emellerinden kaynaklanmaktadır. Televizyonlarda izlediğim ve aynı zamanda okuduğum makalelerde, üzerinde hiç durulmayan bir hususu açıklamak isterim. ABD dâhil, bütün Hristiyan dünya ki, buna Roma’daki papalık da dâhil olmak üzere; Müslümanlar için öngörülen husus şudur: Birinci bin yıl, Hristiyanlığın çıkışı ve Avrupa’nın Hristiyan oluşudur. İkinci bin yıl ise, Hristiyanlığın Avrupa ve Amerika kıtasında büyük oranda yerleşmesidir. Üçüncü bir yıl planı ise, dünyaya egemen dinin Hristiyanlık olması ve bütün diğer dinlerin ortadan kaldırılması planıdır. Bugün tüm Müslüman ülkelerdeki kaosun temelinde bu yatmaktadır. Bu gizli kapaklı bir husus da değildir. Gerek Vatikan tarafından ve gerekse, ABD’deki avangelistler ve siyonistler tarafından müteaddit defa açıklanmıştır.

 Buna rağmen, bu ülkeler kendi aralarındaki etnik ve mezhep çatışmalarından kendini arındıramamaktadır. Daha önceki bir makalemde de üzerinde durduğum gibi, Vahhabilik, Müslümanlığın neresindedir. Bu konu bile ayrı ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Öteden beri üzerinde durduğum bir hususu açıklamak isterim ki, Müslümanlığın bu kadar mezhepler ve cemaatler tarafından parçalanmış olması, onların zayıflamasının en önemli delilidir. Tüm bunlar parçala, böl ve yönet anlayışıdır.21. yüzyılda, Müslüman liderler kendilerinin üç kuruşluk çıkarları için, kendi ülkelerini satmaktan, birbirlerini öldürmekten de geri durmamaktadır. Suudi Arabistan’daki olayların temelinde de bu yatmaktadır.

Batı artık çifte kavrulmuş ile bile tatmin olmamaktadır. Kimilerinin ağzına bir parça bal sürerek, diğerlerini ortadan kaldırılmasını gerçekleştirmektedirler. Burada gerçek kârlı çıkacak olan Batılılardır. Ortadoğu’nun tüm petrolünü alacaklar, petrol bitene kadar da aynı kandan olan insanları birbirine kırdıracaklardır. Burada bir hususu zikretmek isterim ki, bu konuda Batılılara suç bulamıyorum. Üç kuruşluk çıkar için ülkesini satan insanlar oldukça, bu ülkelere her şey yapılabilir. Çoğu defa ifade ettiğim gibi, Müslüman ülkelerdeki karışıklıklar karşısında, Batılıların aklına müracaat eden ve onlardan icazet alan ülkelerdeki bu anlayışa ne denilebilinir ki. Bilimsellikten uzak, cahil; şark düşünüşüne karşı Batının şamarı yüzlerinde şaklamaktadır. Allah’ın lütfu olarak verilmiş olan petrolüne bile sahip olamayan, batılılara peşkeş çeken, kimlikleri gelişmemiş olan ülkelerin gelecekleri de olamaz. Bunun için de Allah’tan onlara akıl, fikir vermesini dilemekten başka da çaremiz yoktur. Saygılarımla.

(Değerli okurlarım,

Birkaç yıldır, sağlık sorunlarım dolayısı ile yazılarıma, zaman zaman ara vermek durumunda bulunuyorum. Zaman zaman da ara vereceğim herhalde.)

 

 

 

 

 

DÜNYA EĞEMENLİĞİABD’NİN YOLUGÜÇLÜ OLMAKMÜMKÜM MÜ?DEĞİŞEN DENGELERORTAK AKILBÜYÜK HARİTAYA BAKMAK GEREKHARİÇTEN GAZEL OKUMAKAZ TÜKETMEK; İSRAF ETMEMEKYİNE SURİYE MESELESİYazarın Tüm Yazıları