Ragıp Polat’ın 40 eserden oluşan Hatâyî motifinden oluşan sergisi Atatürk Üniversitesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Hatâyînin sanat ıstılahında bezeme sanatlarının desen tasarımında kullanılan ve bitkisel motifler sınıfından olan bir motife verilen isim olduğunu ifade eden Ragıp Polat, “Sanat tarihi araştırmacıları, Hatâyî motifinin, köken olarak yüzyıllar öncesinde Çin’in Hıtay bölgesinde yetişen bir çiçeğin belli açılardan görüntüsünün çizilmesi ile ortaya çıktığını belirtmektedir. Bezeme sanatlarında kullanılan Hatâyî motifinin bir çiçek türü olduğu ve Hatâyî’nin bu çiçeğin dikine bir kesiti olduğu bezeme sanatları ile ilgili kaynakların hemen hepsinde geçmektedir. Yani Hatâyî motifi başlangıçta bir çiçek olarak tabiatta vardı ve bu çiçek doğadan taklit yolu ile üsluplaştırılarak yüzyıllar boyunca bezeme sanatlarında kullanıldı” dedi.

Oltu’da sağanak yağış heyelana neden oldu Oltu’da sağanak yağış heyelana neden oldu

Bir çiçek görüntüsünün doğadaki aslından kurtarılarak böylesine estetik bir düzenlemeye sokulması ve şekilselliğin bir motif özelliğine dönüşmesi, bu çiçeği üsluplaştıran sanatçı veya sanatçıların tasarım oluşturmadaki yeteneklerini göstermesi bakımından önemli olduğunu anlatan Ragıp Polat, “Bezeme sanatlarında kullanılan motifler doğanın taklit edilmesiyle tasarlanmış biçimleridir. Bu taklit aynı ile değildir. Doğadan esinlenilerek elde edilen bir objenin mekân üzerinde görsel olarak hissedilmesi aynı olsa da anlam etkisi yönünden obje, zihinsel olarak farklı algılanır. Çünkü o objeyi meydana getiren sanatçının ruh dinamikleri nesneyi etkileyerek yüzey üzerinde ona yeni bir biçim aldırır” şeklinde konuştu.

Ragıp Polat kimdir

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2001 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümü Tezhip Anasanat dalından 2005 yılında mezun oldu. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anabilim dalında Yüksek Lisans Eğitimini, "El Yazması Eserlerde Sayfa Tasarımı" adlı tez çalışması ile tamamladı. Yurtiçi ve yurt dışında sergilere katıldı. Özel koleksiyonlarda birçok eseri bulunan sanatçı; halen, Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu El Sanatları bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Kaynak: iha