Ağrı’da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ’Oku-Yorum, Yazı-Yorum’ projesi kapsamında, Türk edebiyatının ilk siyasetnamesi olan ’Kutadgu Bilig’ eserinin ele alındığı il paneli gerçekleştirildi.

Sosyal Bilimler Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen panele, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Aydemir, Doç. Dr. Yusuf Söylemez ve Doç. Dr. Murat Çalışoğlu, şube müdürleri Süleyman Çetin ve Zeki Kılıç, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Hasanoğlu, ’Oku-Yorum, Yazı-Yorum’ projesinin, fen ve sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve eleştirel okuma yapabilen genç yazarlar yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Hasanoğlu, proje kapsamında iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Birinci aşamada ’Kutadgu Bilig Oku-Yorum’ çalışmaları ile 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig eseri üzerinden eleştirel okuma becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. İkinci aşamada ise ’Yazı-Yorum’ çalışmaları ile öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi yanında yazarlığı kişisel gelişimlerine katkı sunacak tematik bir sanat olarak algılamalarına yardımcı olmak amacıyla hikâye, makale, deneme türlerinde ürün oluşturma faaliyetleri gerçekleştiriliyor" dedi.

Hasanoğlu, proje sayesinde öğrencilerin Türk kültürü ve edebiyatı ile ilgili bilgi ve farkındalıklarının arttığını, okuma alışkanlıklarının geliştiğini ve yazma becerilerinin pekiştiğini ifade etti.

Panelde, İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyeleri, Kutadgu Bilig eserinin tarihi, yazarı, dili, içeriği, özellikleri ve önemi hakkında sunumlar yaptılar. Öğrenciler de eserden seçtikleri bölümleri okuyarak yorumladılar. Panel, soru-cevap bölümü ve plaket takdiminin ardından sona erdi.