Piyasada Bir Devrim Mi? 19 Litrelik Damacana Suyunun Yeniden Tanımlanan Maliyeti Piyasada Bir Devrim Mi? 19 Litrelik Damacana Suyunun Yeniden Tanımlanan Maliyeti

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin  çeşitli  bölümlerinde  görev  yapmak  üzere  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Vakıf  Yüksek  Öğretim Kurumları   Yönetmeliği’nin   ilgili   maddeleri   uyarınca  aşağıda  nitelikleri   belirtilen   kadrolara öğretim  üyeleri  alınacaktır.  Başvuracak  adayların  ilgili  yönetmelik  hükümlerine  göre  asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde  Üniversite  Meydanı,  No:  2,  Mustafapaşa,  Ürgüp/Nevşehir’de  bulunan  Üniversitemiz rektörlüğüne  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  Başvuru  dosyasında  eksik  belge  olması  halinde, adayın  başvurusu  değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Kişi  bundan  doğan  bir  hak  iddia  edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta  ile  yapılan  müracaatlar  kabul  edilmeyecektir.  Başvurular  şahsen  yapılacaktır.  Bir  kişi birden fazla kadroya başvuramaz.
Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru formu
2. YÖK formatında özgeçmiş.
3. Yayın listesi.
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
6. 2   adet   vesikalık   fotoğraf  (fotoğrafların   arkasına  adı/soyadı   ve  başvurulan   kadro yazılacaktır).
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Ünvanı Özel Şartlar Kadro
Sayısı
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr.
Üyesi
Doktora derecesini İç Mimarlık veya Çevre Tasarımı alanlarından birinden almış olmak veya doktora derecesini Mimarlık alanında alıp İç Mimarlık alanında lisans veya yüksek lisans yapmış olmak veya doktora derecesini Mimarlık alanında alıp, İç Mimarlık alanında bilimsel çalışmalar veya tecrübe sahibi olmak. 1
Editör: Arda KERSU