Alaplı İlçe Müftülüğü , Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde personeline yönelik “Etkili Hutbe Sunumu” semineri düzenledi.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Hafız Haydar Çaturoğlu’nda gerçekleştirilen 3 gün süren seminerde, katılımcılara hutbelerin hazırlanması, sunulması, ses ve diksiyon teknikleri, hitabet sanatları gibi konularda bilgiler verildi. Kur’an ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde açılış konuşması yapan İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik,” Cami hizmetlerinin geliştirilmesi, bu hizmetleri yürüten görevlilerimizin mesleki yeterliklerinin artırılması, etkin ve verimli din hizmeti sunmalarına katkı sağlanması amacıyla 27-30 Kasım tarihleri arasında Hafız Haydar Çaturoğlu Kur’an Kursumuzda 20 personelimize“Etkili Hutbe Semineri” düzenledik. Seminerimizde, ”İrşat Yöntemi Olarak Hutbe ve Hatiplik, Hutbe Adabı, Hatibin Temel Nitelikleri, Ses ve Nefes Kullanımı, Türkçeyi Kullanma ve Güzel Konuşma Becerisi, Hutbe Sunumunda Yapılan Yaygın Hatalar ve Hutbe ile İlgili Fıkhi Konular” başlıklarında sunumlar gerçekleştirdik. Tüm İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım ünvanında olan hocalarımız peyderpey bu seminerlere katılacaklar. Seminerlerimizin etkisinin tesir etmesini ve hayra vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.”dedi. Seminerin son gününde seminere katılan personele Katılım Belgesi takdim edildi.