Kütahya’nın Gediz ilçesinde, mevcut veya yeni açılacak yerleşim alanlarındaki tüm tehlikeleri belirlemek, yerel zemin ve tehlike şartlarının yansıtıldığı haritaların üretilmesi amacıyla Mikro Bölgeleme Etüt çalışmalarına başlandı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Yaşamış olduğumuz büyük depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca, özellikle fay hattı olan bölgelerde afet risklerini en aza indirmek amacıyla çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede ilçe merkezimizin tamamında, tüm tehlike ve riskleri dikkate alan senaryolar ile kentsel yenileme ve dönüşüm planlamasına girdi sağlayan Mikro Bölgeleme Etüt Raporu hazırlanmasına karar verildi. Gediz’in bütüncül çalışması ilgili firma tarafından yapılacak olup sondaj çalışmalarına başlanıldı. Bu çalışmalar sonucunda İmar Planına esas Risk Azaltma Planlarında kullanılması suretiyle, afet risklerinin azaltılmasını, çağdaş şehircilik ilkelerini ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı.