GAÜN'DE çocuk istismarı paneli

GAÜN'DE çocuk istismarı paneli - Gaziantep haber

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve Kadın Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğinde düzenlenen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün başkanlığını yaptığı 'Çocuk İstismarına Yaklaşım, Deneyimler, Öneriler' adlı panel gerçekleşti.


Çocuk İstismarı ve Önleyici Tedbirler Çalıştayı kapsamında GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi gerçekleştirilen panele Prof. Dr. Aysun Baransel Isır, Prof. Dr. Edibe Sözen, Dr. Öğr. Üye Ahmet Bozdağ panelist olarak katıldı. Prof. Dr. Aysun Baransel Isır, 'Toplumsal, dini, insani, vicdani ve her türlü insani yükü bu kadar ağır ve kabulü imkânsız olan çocuk istismarını konuşmaya başladığımızda en büyük sıkıntının genel terminolojik olan çocuğun tanımında olduğunu düşünüyorum. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Çocuk Hakları Bildirgesine ve Türk Ceza Kanunumuza göre İnsan Hakları Sözleşmesine göre her türlü ulusal, uluslararası sözleşmelere göre 18 yaşın altındaki her birey daha ergin yaşta reşit kılınsa bile çocuktur ve çocuk kalmalıdır. Çocuk olma hakları asla ellerinden alınmamalıdır. Bu temel düsturla başladığımızda çocuğun dört temel hakkı olan yaşam, gelişme, koruyucu, katılımcı, eşitlikçi haklarıyla da onu bütünleştirmiş olup her türlü çocuk istismarına daha net bir şekilde dur diyebileceğiz' dedi. Çocuk istismarının giderek artan, çoğalan bir habercilikten dolayı toplumda yaygınlaştığını ve normal haberler kategorisinde ele alındığını belirten Prof. Dr. Edibe Sözen, 'Çocuk İstismarında Medyanın Rolü' konulu sunumunda şunları söyledi: 'Bugün orta yol dediğimiz ana akım medya dahil olmak üzere inancı, ideolojisi ne olursa olsun hiç tereddüt etmeden hiçbir ideolojiyle bağdaşmayacak şekilde gerek ensest olaylarını gerek çocuk istismar olaylarını çok rahatlıkla verebiliyorlar ve haber dağılımı içinde de önemli bir yer tutuyor' şeklinde konuştu. Sözen, konuşmasının devamında sosyal medya ve medya dünyasına bazı denetimler getirilmesi gerektiğini ifade ederek, 'İster demokrasi ister İnsan Hakları ister daha farklı değerler olsun denetim olmadan bir toplumda hiçbir şeyi sağlamak mümkün değil. Toplumsal denetim zayıfladığında bütün her şey çökebiliyor' ifadelerinde bulundu. Çocuk İstismarında Ceza Hukuku konusunda sunum yapan Dr. Öğr. Üye Ahmet Bozdağ ise, 'Cinsel suçların tamamı kişilerin cinsel özgürlüklerine karşı işlenmiş gözükse de dolaylı olarak aslında sosyolojik, psikolojik, medya, kültürel boyutu olan çok yönlü hakları ihlal eden ve boyutu olan suç tipleri. Onun için ceza hukukunda cinsel suçları çalışmak mayınlı arazide dolaşmak gibi. Herkesi memnun etmeniz, adaletsizlik yapmamanız gerekiyor. Mağduru korumanız, devletin hukuk nizamını korumanız lazım. Tamamını aynı anda bütün dengeleri gözetmeniz gerekiyor' diye konuştu. Panelin sonunda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan tarafından panelistlere hediye takdim edildi.

GAÜN’DE çocuk istismarı paneli