Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmalarının(şap aşısı) zorunlu olduğunu, aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten, 2024 yılı için 73 bin 143 TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyon olarak dikkat çekiyor. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında yüzde 100’e kadar ulaşabiliyor. Bu hastalığa sığır, manda, koyun, keçi ve domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlı. Hastalıktan korunmada aşılamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Müdür İbrahim Sağlam, yetiştiricilerin büyükbaş hayvanlarına uygun dönemlerde şap aşılarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

“Besicilerden uygulama ücreti dışında aşı bedeli alınmayacak”

Hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl ilk kez 3’e çıkarıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “2023 yılında Bakanlığımızca tespit edilen daha önce ülkemizde görülmeyen SAT-2 virüsüne karşı, o dönem bütün tedbirleri alarak şap enstitüsü tarafından bu virüse karşı üretilen aşıların ilimiz büyükbaş hayvan varlığımızın tamamına uygulanmasını sağladık. Şap hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, bakanlığımız 2024 yılının hemen başında önemli bir adım daha atarak, yeni bir aşılama programı başlatıyor. Bu kapsamda önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısı bu yıl 3’e çıkarıldı. İlk dozu ’Baskın Aşılama Programı’ olarak 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uygulayacağız. Bakanlığımıza bağlı şap enstitüsü tarafından üretilecek olan 250 milyon TL maliyet bedelli aşıların kullanılacağı bu aşılama programı kapsamında üreticilerimizden uygulama ücreti dışında aşı bedeli alınmayacak. Bu mücadele kapsamında, 15 Nisan-15 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı öncesi ilkbahar döneminde ilimiz genelindeki büyükbaş hayvanları tekrar aşılayarak Kurban Bayramı’nı hayvan hastalıkları yönünden sıkıntısız bir şekilde atlatmayı planlıyoruz. 16 Eylül-17 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan sonbahar aşılama döneminde yine ilimiz genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanması yönünde bir planlamaya gidildi. Bu çalışmalar ile şap hastalığına karşı ilimizde ve ülkemizde etkin bir mücadele yürüterek hayvan varlığımızın büyük ekonomik kayıplara yol açan bu hastalıktan tamamen korunmasını hedefliyoruz” dedi.

“Hayvanlarına şap aşısı yaptırmayanlara 73 bin TL idari para cezası”

Besledikleri hayvanlara şap aşısı yaptırmayan besicilere uygulanacak cezalardan da bahseden İbrahim Sağlam, “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten, 2024 yılı için 73 bin 143 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. Aşılama programı; ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerimizin Şap Aşılama Programı’na göstereceği ilgi ilimizde şap hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri için hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyurur, hastalıktan ari bir yıl olmasın dilerim” diye konuştu.