Son yıllarda faktoring hizmetleri çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Özellikle ihracat faaliyetlerinde bulunanlar için yurt dışı faktoring hizmetlerinin çok daha fazla önem taşıdığını söyleyebiliriz. İhracatçılar için önemli bir finansman çözümü olan bu hizmet kapsamında ihracatçı firmaya istihbarat, garanti, tahsilat ve finansman sunulabiliyor. Bu hizmetlerden sadece birinden faydalanmanın mümkün olmasıyla birlikte tamamından da faydalanılabilir.

İstanbul’da Halk ekmeğe yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu İstanbul’da Halk ekmeğe yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu

İhracatçılar İçin Yurtdışı Faktoring Nasıl İşler?

Öncelikle ihracat faktoring hizmetlerinin iki farklı kategoride ele alınması gerektiğini belirtelim. Bunlar;

●      Muhabirli (İki faktörlü)

●      Direkt (Tek faktörlü)

Muhabirli yani bir diğer deyişle iki faktörlü sistemde alıcı ihracatçıya yani satıcıya siparişi iletir. Satıcı ise alıcı ile satıcı bilgilerini faktoring hizmeti aldığı şirkete ulaştırır. Ardından faktoring hizmeti veren şirket alıcının ülkesindeki muhabir faktoring firmasına bu bilgileri iletir ve muhabir olan ise tahsis ettiği alıcı limitini bildirir. Elbette limit ve işlem şartları da firmaya bildirilir.

Satıcı firma ile faktoring hizmeti alınan şirket arasında bir sözleşme imzalanmalıdır. Yükleme sonrasında fatura ve evrakların ihracat departmanına gönderilmesi gerekir. Fatura ise temliki olarak gerçekleştirilir. Evrakların incelenmesinin ardından herhangi bir eksik yoksa satıcı olan ihracatçı firmaya ön ödeme yapılır. Ön ödeme miktarı ise sözleşmede belirtilmiş olmakla birlikte hangi firmanın tercih edildiğine ya da iki taraf arasındaki anlaşmaya göre değişebilir. Alıcı ise vadesi geldiğinde faturada belirtilen tutarı muhabir hesaplarına gönderir. Muhabir de tutarı faktoring hizmeti alınan şirkete gönderir ve bu sayede fatura tahsilatı gerçekleşmiş olur.

Direkt yani tek faktörlüde ise muhabir garantisi olmaz. Faktoring hizmeti alınan firma ihracatçıya ön ödeme verir ve bu ödeme de belirli limitler kapsamında gerçekleştirilir. Direkt olan faktoring hizmetinde yurt dışında olan alıcı firmanın bu işlemden haberinin olmadığını da eklemek gerekir. İşlemin vade tarihi geldiğinde kredinin kapatılmasından sorumlu olan firma ihracatçı olan firmadır.

Yurtdışı Faktoring Türleri Nelerdir?

Sunulan hizmet bakımından uluslararası alanda sunulan faktoring türlerini 4 kategoride ele almak mümkündür.

  1. Geri Dönülemez Faktoring (Gayrikabili Rücu)

Bu hizmet türü tercih edildiğinde borçlu olan firmanın iflas etmesi ya da aczi gibi bir durum söz konusu olursa alacakların ödenmemesi riskini üstlenen faktoring firmasıdır. İhracatçı olan firmalara oldukça geniş kapsamlı bir hizmet verildiğini belirtelim. Bu hizmetlere garanti, finansman ya da tahsilat da dahil olur.

  1. Geri Dönülebilir Faktoring (Kabili Rücu)

Bu faktoring türünde alacaklara dair riskler faktoring firması tarafından üstlenilmez. Yalnızca finansman hizmetinin sunulduğunu ekleyelim. Muhabir ise sadece tahsilat hizmetlerinde kullanılıyor. Bu açıdan direkt yapılan bir faktoring hizmeti olduğunu söyleyebiliriz.

  1. Bildirimsiz

Alıcı, satıcının bir faktoring şirketinden hizmet aldığını bilmez. Bu bilgi gizli tutulur. Bu faktoring türünde ödemenin direkt olarak satıcı firmaya yapılması da söz konusu gizliliği korur. Çoğunlukla yalnızca garanti hizmetinin verildiği firmalara uygulanan bir hizmet türüdür.

  1. Bildirimli

Alıcının temlik işlemlerden haberinin olduğu faktoring hizmet türü “bildirimli” olarak tanımlanır. Bu hizmet türünde ödeme ise faktore yapılır.

Yurt Dışı Faktoring Hizmetlerinin Avantajları

İhracatçıların yurt dışı faktoring hizmetlerinden sıklıkla faydalanmasının nedeni bu hizmetin sağladığı avantajların son derece önemli olmasıdır. Bu avantajlara şu örnekleri verebiliriz:

●      İhracatçı firmalar uluslararası alanda alacakların tahsil edilmesi konusunda bir problem yaşama stresinden kurtulur. Alacakların tahsilatına dair belirsizliklerin ortadan kalkması, ihracatçı firmaların uluslararası arenada daha rahat hamle yapabilmesine olanak tanır.

●      Eğer gayrikabili rücu işlemler tercih edilirse kredi riski müşterilerin memzuçlarında görünmez ve bu da firmaların prestiji bakımından büyük bir önem taşır. Alacakların temliki sayesinde firmalar için çok daha iyi bir likit bilanço tablosunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

●      İstihbarat bilgilerinin gayet güvenilir olması da önemli avantajlardan biridir. Bu bilgiler sayesinde alıcının mali açıdan durumu ya da piyasadaki konumu, kredibilitesi gibi konularda fikir sahibi olunur.

●      Finansmana erişme ya da tahsilat gibi işlemlerde eksiksiz bir faktoring hizmeti almak mümkündür. İhracat firmaları tüm bu hizmetlerden rahatlıkla faydalanabilir.

●      Vadeli olan alacakların faktoring firmasına devredilmesi ise başlı başına göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir avantajdır.  Çünkü bu sayede firmalar için kesintisiz bir nakit akışının dönmesi mümkün hale gelir.

●      Bu hizmet kapsamında sunulan ön ödeme, ihracatçı firmaya hammadde alma imkânı tanır. Bir anlamda iskonto sağlanır ve üretim süreçlerinde nakit akışından kaynaklanan aksamaların önüne geçilir. Bu iskonto üretim maliyetlerinde de bir avantaj sunar.

●      Ön ödeme döviz cinsinden yapılır ve bu da KDV iadesi için başvuru yapılmasına olanak tanır.

●      Alıcı firmanın akreditif açması gerekmez. Bu da hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlar.

●      Faktoring hizmeti kapsamında sunulan işlemlerde % 3 oranında Kaynak Kullanım Destekleme Fonu muaf tutulur.

Elbette ihracatçılar için sunulan faktoring hizmetlerinin sağladığı avantajlar sıraladıklarımızdan çok daha fazladır. Bu konuda bilgi almak için hemen QNBFF internet sitesine tıklayın. Sunulan hizmetleri daha yakından inceleyin.

Editör: Ozge Ozkan