Kırşehir’de İktisat Fakültesi öğrencileri, Ahi Evran’ın vergi ve iktisadi sistemini öğreniyor.

İnsanın temel gayesinin yaşadığı değerlerin farkında olarak gelişimini önceleyen Ahilik felsefesinin yayılması ve öğrencilerin geçmişten geleceğe aktarılan değerlerin farkında olarak yetişmesi için geliştirilen ‘Ahilik Sisteminde Vergi Bilinci’ projesiyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ilk dersini Ahi Evran Külliyesi’nde yer alan Ahilik Müzesi alanında yaptı.

Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya’nın bilgilendirdiği öğrenciler müze alanını gezerek Ahi Evran dönemindeki vergi ve iktisadi sistem hakkında bilgi sahibi oldu. Geçmişten geleceğe değerlerin topluma doğru aktarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nur Çetin, vergilerin topluma faydasının öğrencilere yerinde anlatıldığını söyledi.

Nur Çetin açıklamasında, "Bahar döneminin ilk dersini Ahi Müzesi’nde yaptık. Öğrencilerimizi Ahilik sisteminde vergi bilinci konusunda bilgilendirdik. Ahilik sisteminde vergilerin topluma nasıl faydalı olacağı bilincini gösterdik. Vergiler devletten nasıl kaçırılacak değil, nasıl faydalı olacak bilinciyle Ahilik ve mesleki ahlak bilincini aşıladık” dedi.

Ahi Külliyesi’nde bilgilenen öğrenciler ise vergi haftasında vergi ödeme bilincini daha iyi kavradıklarını ve teorikte olan bilginin pratikteki uygulamasını öğrendiklerini söylediler.

Kaynak: iha