Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, 80 yaş üstü yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimi konusunda Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanelerinde kurulan Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde gerek koruyucu gerekse multidisipliner ekiplerle hizmet verildiğini belirtti.

Bildirici, Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, 80 yaş ve üzeri bireylerin aktif üretken ve sağlıklı yaşam sürmesini desteklemek amacı ile hizmet verildiğini anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, "Yaşam Merkezlerinde 80 yaş üstü bireylerin temel olarak, sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenerek desteklenmesi, tıbbi izleminin yapılması, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan branşlar için randevularının ayarlanması, sağlık tesisine gelmesi durumunda bireye işlemleri sırasında refakat edilmesi, kendi imkânları ile sağlık tesisine ulaşamayacak durumda olan 80 yaş ve üstünde bireylerin sağlık tesisine naklinin koordine edilmesi amaçlanmaktadır.

Yaşlılar zaman zaman internet ve akıllı telefon kullanım oranlarının düşüklüğü, görme ve işitme problemleri, yalnız yaşama ve sosyal destek eksikliği, yürüme ve denge bozuklukları, hareket kısıtlılıkları, çoklu kronik hastalıklarının olması gibi nedenlerle yeterli sağlık hizmetine ulaşmakta problemler yaşayabilmektedir. Sürekli yenileri eklenen ilaçların uygunsuz ve yanlış kullanımı, ilaçların yol açtığı yeni yan etkiler ve problemler de mevcut durumu daha da kötüleştirmektedir" dedi.

Ziyaretinde, Cumhuriyetin 100. yılında 100 yaş üstü çınarlarımıza yaptığı ziyarette 80 yaş üstü yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimi konusunda Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanelerinde kurulan Sağlıklı Yaşam merkezlerinde gerek koruyucu gerekse multidisipliner ekiplerle hizmet verildiğini anlatan Bildirici, şunları söyledi:

"Yaşam merkezimize ayaktan dileyen hastalarda başvurabilmektedir. Hastanelerde kurulan ‘YAŞAM’ polikliniklerde Geriatri Dr. Yelda Öztürk öncülüğünde hastalar gerekli laboratuvar ve görüntülemeleri yapılarak, kronik hastalıklarının takibi yapılmakta, ilaçları düzenlenerek ilaç raporları hazırlanmaktadır. Hastanın ihtiyacına göre alt bezi raporu, havalı yatak gibi malzeme raporları; oral veya tüple beslenme ürünleri ve setlerinin raporları düzenlenebilmektedir. Yaşam merkezi kapsamında yaşlılarda sık görülen hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, kalp yetmezliği gibi kronik hastaların takip ve tedavisinin yanı sıra; uygunsuz ve çoklu ilaç kullanımının tespit edilip, gerekli ilaç düzenlemelerinin yapılması; beslenme ve iştah durumunun değerlendirilmesi, unutkanlık, depresyon, kemik erimesi, düşme ve kırıklar, idrar kaçırma, aşılar ve kanser taramaları gibi koruyucu sağlık hizmetleri, aktif ve sağlıklı yaşlanma konularında hizmet ve danışmanlık vermektedir. Ayrıca bireylerin ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan diğer branşlar için sağlık tesisindeki randevuları için destek sağlanmaktadır. Hastane bünyesinde Yaşam merkezi ve evde sağlık birimi koordineli olarak çalışmaktadır."