YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ahmet HAYVALI

BEYAN SÜRELERİ UZATILDI...

Hiç kuşku yok ki,  tarihsel süreçte,  insanoğlunun tüm yaşamı boyunca geliri ile giderinin dengesini sağlayabilmek adına yaptığı,  yapmakta olduğu bir hesap tutma eylemi olmuştur. Muhasebe meslek mensubu da yine bu anlamda bilinen en eski meslekler arasında yerini almış ve ticaret erbabının ve menkul - gayrimenkul kazanç sahiplerinin gelir ve gider kayıtlarının tutularak devlete beyan edilmesine aracılık görevini yapmıştır.

Kökü çok eskilere dayanan bu kadim meslek,  ne yazık ki Ülkemizde yasal kimliğine 57 yıllık çok uzun bir mücadelenin ardından 13.06.1989 tarihinde yayımlanan ve 01.01.1994 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Yasa ile kavuşabilmiştir.

26.07.2008 tarihinde 5786 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler dahil 4 bölüm 52 maddeden ibaret olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Yasası ayrıca 14 geçici maddeden ibarettir.

İşte sıkıntı tamda burada başlamaktadır.  Muhasebe meslek mensubu 57 senelik bir yoğun mücadele ve bekleyişin ardından dönemin Maliye ve Gümrük Bakanı merhum Ekrem PAKDEMİRLİ’ nin yardımları ve dönemin Başbakanı Merhum Turgut ÖZAL’  ın da olurları ile “Göç Yolda Düzelir” mantığından hareketle tüm noksanlıkları ile mesleğin ve meslek mensubunun aleyhine sayılabilecek tüm unsurları da kabullenerek beklediği Yasasına kavuşmuş oldu.

Ne yazık ki göç yolda düzelmedi, düzelemedi ve geçen zaman diliminde ardı ardına yüklenen angaryalar meslek mensubunu adeta canından bezdirir hale geldi.

TÜRMOB camianın ücret tarifesini belirleyemediği gibi meslekle ilgili olarak hazırlanan ve aslında birlik genel kurulunda kabul edilmiş mesleki yönetmelikleri dahi yayımlayamıyor ve öyle anlaşılıyor ki yayımlayamayacak

Meslekte biraz eski olanlar hatırlayacaklardır.

Muhtasar beyannameler takip eden atın 20. günü, KDV Beyannameleri 25 inci günü ve SGK Bildirgeleri ise ayın son günü veriliyordu. Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri Mart ayının son günü Kurumlar Vergisi beyannameleri ise Nisan ayının son günü verilir, kimseler de uzatma talebinde bulunmazdı.

Peki ne oldu da şimdi bu kaos yaşanıyor?

Önce beyan süreleri değiştirildi. Yetmedi ardı arkası kesilmeyen angaryalar yüklendi meslek mensubunun sırtına. Yine yetmedi farklı kurumların talepleri de geldi peşinden poşet beyanı gibi örneğin. Son iki ayda yoğun stres nedeniyle 6 meslek mensubumuzu kaybettik.

Camianın yoğun talebi karşısında TÜRMOB çaresiz süre uzatımı talebinde bulunuyor ve GİB yetkilileri de süreçte beyan sürelerini kısmen uzatarak durumu idare ediyor ve uzatma haberini alan meslek mensubu ise neredeyse bayram ediyor.

2004 den bu yana 16. kez süre uzatımı kararı verildi ve 22.03.2019 tarih ve 114 nolu sirküler ile Katma Değer Vergisi Beyannameleri bir gün süre ile 26.03.2019 Gelir Vergisi Beyannameleri ise 6 gün süre ile 01.04.2019 mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

Yetti gayri, çekin meslek mensubunun üzerindeki lüzumsuz ve gereksiz angaryaları, vazgeçin elinizdeki bilgileri tekrar tekrar istemekten.

Bırakın da, mesleklerini doğru düzgün yapabilsin ve beyannamelerini de süre uzatımı beklentisine girmeden zamanında verebilmenin mutluluğunu yaşasınlar.

Herkese Angaryalardan uzak, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum...

 

 

  

 

 

YENİ VERGİLER - YENİ ORANLAR...MÜCBİR SEBEP ...POŞET CEZASI...SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...ELEKTRONİK FİNANSAL RAPORLAMA DÖNEMİ BAŞLIYORVUK 115 NOLU SİRKÜLER ÜZERİNE…BEYAN SÜRELERİ UZATILDI...KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...MUHASEBE HAFTASI VE BİR ALINTI...ANGARYALAR İSYAN ETTİRDİ...Yazarın Tüm Yazıları
hızWeb