YAZARLAR
DİĞER YAZILARI
Ahmet HAYVALI

ELEKTRONİK FİNANSAL RAPORLAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ahmet HAYVALI

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK); bağımsız denetime tabi şirketlerin TFRS ya da BOBİ FRS ‘ ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatmış bulunmaktadır. 

 

Mevcut uygulamada, bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının denetimi neticesinde düzenlenen denetçi raporları ile denetimden geçmiş finansal tabloları bağımsız denetim kuruluşu ya da denetçi tarafından, KGK’ya Sözleşme Bilgi Giriş Sistemi (SBG) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

 

Kurum, mevcut durumun, ticari esaslara göre hazırlanarak ve bağımsız denetimden geçmiş finansal bilgilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilmesini zorlaştırdığı görüşündedir. Keza, ülkemizde şirketler genelinde yapılan analizlerde ticari esaslara göre hazırlanmamış ve bağımsız denetimden geçmemiş bilgilerin kullanılması, bu analizlerin güvenilirliğini ve ihtiyaca uygunluğunu olumsuz yönde etkilediği varsayılmaktadır. .

 

Kurum tarafından, Elektronik Finansal Raporlama projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda,  SBG’ ye entegre bir sistem oluşturulmuş olup, şirketlere ilave bir ara yüz veya işlem yükümlülüğü getirilmeyeceği belirtilmiştir.

 

Kurum,  proje çerçevesinde uygulamaya girecek sistemi yetkilendirilmiş ve öncü konumdaki bazı denetim kuruluşları ile birlikte test etmeye başlamış bulunmaktadır. Test çalışmalarının sonrasında finansal tabloların sisteme yüklenmesinde, TFRS ve BOBİ FRS uyarınca hazırlanan her bir finansal tablo türü için Kurum tarafından Excel olarak oluşturulmuş tek tip tablo formatları kullanılacaktır.

 

Bağımsız denetim kuruluşu ya da denetçiler yapacakları bildirimlerde, Excel dosyalarında yer alan formatlara tam bir uyum sağlayacaklar ve formatlarda herhangi bir değişiklik yapamayacaklardır. Test işlemlerinin tamamlanması ile sistem, yetki almış tüm bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin kullanımına açılacak ve 2018 yılı finansal tablolarının belirlenen formatlarda sisteme yüklenmesi sağlanacaktır.  

 

Kurumun internet sayfasında yer alan duyuruya göre, Elektronik Finansal Raporlama Sisteminden Beklenen Faydaları özetleyecek olursak;

EFR ile şirketlerin ticari esaslara göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal bilgileri analiz edilmeye uygun hale gelecektir. Bu veriler kullanılarak;

*  Şirketlerin mevcut ekonomik durumlarının görülebilmesi,

*  Finansal analizler aracılığıyla şirketlere ilişkin ekonomik değerlendirmelerin yapılabilmesi,

*  Şirketlerin NACE (Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) kodları kullanılarak sektörel analizlerin yapılabilmesi,

*  Riskli şirketler veya sektörler hakkında zamanında tedbir alınabilmesi,

*  Bu şirketlerin aktif toplamı ve net satış hasılatı gibi kriterler açısından ülkemiz ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturmaları nedeniyle makroekonomik risk analizlerinin yapılabilmesi mümkün hale gelecektir.

Sonuç itibarıyla bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler 2018 yılı bağımsız denetim raporlarını önümüzdeki günlerde EFR sistemine göre Kurum sistemine yükleme mecburiyetinde olacaktır. Tablo formatlarına ilişkin bilgiler yine kurum sayfasında Excel dosyaları olarak sunulu bulunmaktadır.

 

Sağlıklı, başarılı bir hafta dileğiyle.

 

 

 

 

YENİ VERGİLER - YENİ ORANLAR...MÜCBİR SEBEP ...POŞET CEZASI...SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...ELEKTRONİK FİNANSAL RAPORLAMA DÖNEMİ BAŞLIYORVUK 115 NOLU SİRKÜLER ÜZERİNE…BEYAN SÜRELERİ UZATILDI...KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...MUHASEBE HAFTASI VE BİR ALINTI...ANGARYALAR İSYAN ETTİRDİ...Yazarın Tüm Yazıları