Survivor görüntüleri olay oldu! "Amman Cübbeli görmesin" Survivor görüntüleri olay oldu! "Amman Cübbeli görmesin"

YENİ SENDİKA, yüzde 2’lik sendika barajı uygulamasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından üyelerine ve tüm çalışanlara yeni bir müjde verdi.

 ÖKSÜZ, “Bu yüzden çalışanlar, sendikacılığı sendika yöneticileri için bir zenginleşme ve konfor alanı olarak görmektedir. Bu durum kamu sendikacılığına itibar kaybettirmektedir.” dedi.

ÖKSÜZ, yüzde 2 barajının kalkmasından sonra yetkili Konfederasyon Genel Başkanı’nın sadece yetkili sendikaları önceleyen acil bir kanun değişikliği talep etmesinin, diğer yüzlerce sendikaya üye olan yüzbinlerce çalışanın ciddi tepkisini çektiğini ifade etti. ÖKSÜZ, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kamuda en düşük ücreti aldığı bir dönemde 12 bin TL seyyanen zammın emekliliğe yansıtılamamış olması, sendikal anlayış içinde halen daha çalışanları kendilerine mahkum etmeye çabalayanların akıl tutulması olarak karşımızda durmaktadır. Bu durum çalışanlarda sendikacılığa bakışı son derece olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu durum sendikacılığa büyük zarar vermektedir.” dedi.

ÖKSÜZ, yüzde 2 sendika barajı uygulamasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından Sendika Genel Merkezi olarak yeni bir karar aldıklarını duyurdu. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 25. maddesine dayanarak üye aidatlarını binde 5’ten binde 4’e düşürdüklerini açıklayan ÖKSÜZ, “Böylece üyeden kesilen aidat miktarının yüzde 20’sini sendikamızın kasası yerine doğrudan üyelerimizin cebine aktarmış olacağız.” dedi.

ÖKSÜZ, bu düzenlemedeki temel amaçlarının sendikacılığın zenginleşme ve gelir elde etme aracı olmaması gerektiğini göstermek ve çalışanlarda sendikacılığa karşı oluşan olumsuz imajın düzeltilmesine katkı sunmak olduğunu ifade etti. ÖKSÜZ, aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapacakları başvuruyla üyelerden yapılacak sendika kesintilerinin oranının en fazla binde 3 ile sınırlandırılmasını talep edeceklerini de söyledi. ÖKSÜZ, “YENİ SENDİKA tarafından üyelerinin lehine yapılacak düzenleme sayesinde her bir YENİ SENDİKA üyesinin cebine diğer sendika üyelerine göre yıllık ortalama 750 TL fazla miktarda nakit para girecek. Bu, YENİ SENDİKA’nın çalışanların hak ve çıkarlarını korumak için yaptığı somut bir adımdır.” dedi.

ÖKSÜZ, “YENİ SENDİKA, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi, soluğu ve umudu olmaya devam edecektir. YENİ SENDİKA, yeni ve yenilikçi sendikacılık anlayışıyla tüm çalışanları kucaklamaktadır. YENİ SENDİKA, çalışanların hak ve çıkarlarını korumak için mücadele etmektedir. YENİ SENDİKA, çalışanların yanındadır.” dedi.

Editör: Arda KERSU