HaberlerZeybek, Tekkeköy'ü Meclis'e taşıdı

Zeybek, Tekkeköy'ü Meclis'e taşıdı

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Tekkeköy'de yaşanan hava kirliliğiyle ilgili iki bakana soru önergesi verirken, TBMM Başkanlığı'na da Meclis araştırması başlatılması için başvurdu

Zeybek, Tekkeköy'ü Meclis'e taşıdı

Tekkeköy'de yaşanan hava kirliliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı, Fatma Güldemet Sarı'ya yazılı olarak cevaplanmak üzere soru önergesi verdi. Zeybek TBMM Başkanlığı'na da Tekkeköy'deki hava kirliliğiyle ilgili meclis araştırması açılması için önerge sundu.

KANSER ARTTI MI?
Zeybek, Bakan Müezzinoğlu'nun cevaplandırması için verdiği önergede, ilçede ve çevresinde son 10 yılda akciğer ve solunum yolu kanserlerinin, KOAH hastalığının artış oranlarını, OMÜ'nün raporuna rağmen neden kanser araştırması yapılmadığını, bölgede hangi tesisler için CED raporu ve çalışma ruhsatı verildiğini, raporları verenlerle ilgili yetkililer hakkında işlem yapılıp yapılmadığını; bölgede çalıştırılan fueloil santrallerinin kansere etkileri ve konuyla ilgili çalışma yapılıp, yapılmadığını sordu.

İNSANLARI ÖLDÜRÜYORUZ
Zeybek, Bakan Sarı'nın cevaplandırması için verdiği soru önergesinde de, yaşanan kirlilikle ilgili verileri sıralayarak, "Halk sağlığı uzmanlarından alınan bilgiye göre ilçede, asit yağmurlarının yağdığını bunun sonunda akciğer kanseri ve solunum yolları hastalıklarının arttığı izlenmektedir. Yaşlılar ve çocuklar bu durumdan fazlasıyla etkilenmektedir. İlçede ve bölgede insanlarımızı resmen öldürüyoruz, bunun önüne geçilmesi gerekir" dedi.

KAÇ TESİSİN FİLTRESİ VAR
Zeybek, Bakan Sarı'dan şu sorulara cevap vermesini istedi: "Tekkeköy ilçesinde bulunan sanayi kuruluşlarından kaç tanesinin bacasından zehirli gaz salınmaktadır? İlçedeki sanayi tesislerinde bacası bulunan ve filtre kullanmayan işletme sayısı ne kadardır? Filtre kullanmayan, çevreye zehir saçan bu tip işletmelere ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır? Uyguladığınız her hangi bir yaptırım var mı? Tekkeköy ilçesi hava ölçüm istasyonunda yapılan ölçümler sonucunda, havada bulunan kükürt oranı ve pmlO maddesi çok yüksek seviyelerde olduğu hava ölçüm istasyonu raporlarından anlaşılmaktadır. Bununla ilgili ne gibi önlemler alınmaktadır? Zaman zaman asit yağmurlarının yağdığı, yetkililer tarafından açıklanmaktadır. Bölgede yaşayan İnsan, çevre ve canlılara verdiği zarar nelerdir? Bu konuda bir araştırma var mıdır? Yok ise araştırma yaptırmayı düşünüyor musunuz? Tekkeköy İlçemizdeki rekor seviyedeki hava kirliliğini nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz?"

MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ
CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ayrıca TBMM Başkanlığı'na verdiği önergeyle meclis araştırması açılması talebinde bulundu. Zeybek, talep dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Samsun İli Tekkeköy ilçesinde, hava kirliliği oranlarının ulusal ölçülerin çok üzerinde olması, ilçede bulunan sanayi kuruluşlarının bacalarından zehirli gazların doğaya salındığı, bununla birlikte zaman zaman asit yağmurlarının yağdığı gerekli tedbir ve önlemlerin alınmadığı, çevre ve halk sağlığına gerekli önemin verilmediği, ilçede ve bölgede kanser hastalıkları ile solunum yolu hastalıklarının yoğunlaştığı yönünde bilgiler açıklanmaktadır. Bölgedeki, çevre halk sağlığı ve canlı yaşamı üzerindeki zararlı etkilerin araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla, Anayasa’nın 98 inci TBMM İçtüzüğün ‘nün 104 üncü ve 105 inci Maddeleri gereği, Meclis Araştırması açılmasını arz ederim."

SIRADAKİ HABER
}