YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Kadir GÜRKAN

İHRACAT RAKAMLARI

Günümüzde illerimizin , ilgili kuruluşlar tarafından SEGE (Sosyal Ekonomik Gelişmişlik Endeksleri) hesaplamaları yapılıp kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu hesaplamalarda illerle ilgili birçok veri dikkate alınarak; ilin ülke içerisindeki ekonomik ağırlığı, sosyal gelişmişlik seviyesi, bireysel zenginlik ve refah düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki denge, veri teminine ilişkin süreklilik analiz edilmeye çalışılıyor.

Şüphesiz bu çalışmada ilden yapılan ihracat rakamları da ağırlık oranı yüksek olan bir veri olarak kullanılıyor. İşte burada bu çalışmaya olan itirazlarım başlıyor.

Zira Samsun’dan yapılan ihracat tutarlarının hesaplanmasında merkezi Samsun’da bulunan firmalarımızın yaptığı ihracat tutarları dikkate alınıyor.

2017 Ocak-Aralık döneminde merkezi Samsun’da bulunan firmalarımızın gerçekleştirdiği ihracat rakamı 463 Milyon 5 Bin USD.(¹)  2017 Yılı SEGE çalışmalarında ilimizin ihracat verisi olarak bu rakam dikkate alınacak.

Bu rakamların Samsunumuzun gerçek ihracat rakamlarını yansıtmadığına inandığım için sadece Samsun’da imalat sanayinde faaliyet gösteren ancak firma merkezleri başka ilde olan firmalara yönelik bir ön çalışma yaptım. 11 Firma tespit edebildim. Elbette atladığım veya göremediğim vardır. (İlimizde ihracat amaçlı çalışan ve merkezleri başka illerde olan ihracat firmalarına ise uzmanlık alanıma girmediği için bakamadım)

Tespit ettiğim bu 11 firmadan sadece bir tanesinin 2016 yılı ihracat tutarı 246.925.340,25 USD!... Yani bizim ilimizin 2017 yılı toplam ihracat rakamının yarısından fazlasını imalatı Samsun’da, merkezi başka bir şehirde bulunan bir firma yapıyor. (²)

Diğer tespit ettiğim Samsun’da imalat sanayinde faaliyet gösteren ancak firma merkezleri başka ilde olan bir firmanın 2016 yılı ihracatı yaklaşık 50 milyon USD. (²)

Anlayacağınız, yaptığım bu ön çalışma bile Samsun’un gerçekte 1 milyar USD civarı, belki de üstünde bir ihracatı gerçekleştirdiği gerçeğini ortaya koyabiliyor. SEGE Hesaplamalarını yapan kuruluşların bu gerçekleri göz önüne alması gerekiyor.

Samsun’la ilgili olarak bilinmesi gereken verilere bakacak isek ; 2004 Yılında Samsun’un GSYH içerisindeki sanayi sektörünün payı % 0,69 iken 2014 yılında % 0,89’a yükselmiş. Yani sanayi sektörümüz büyüme eğiliminde.

2004 Yılında Samsun’un GSYH içerisindeki hizmetler sektörünün payı % 1,28 iken 2014 yılında % 1,22’ye gerilemiş. Yine 2004 yılında Samsun’un GSYH içerisindeki tarım sektörünün payı da % 2,30 iken 2014 yılında % 2,21’e gerilemiş. Anlayacağınız Tarım ve Hizmetler Sektöründe belirgin bir gerileme söz konusu.

2016 Yılında “Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasına Samsun ; ilk beş yüz firma içerisine 5, ikinci beş yüz firma içerisine 5 olmak üzere listeye 10 firma verebilmiş. Ülkemizin iller ihracat sıralamasında 24. , ithalat sıralamasında 20. sırasındayız.

54 Bin civarında girişim ile ülke genelinde 18. Sırada yer bulurken Teşvik Belgesine bağlanan yatırım sayılarına göre 30. , yatırım tutarı ve istihdam katkısına göre 33. Sırada yer bulabilmişiz. Yapılmakta olan Kamu Yatırımlarına göre ise 2017 yılında 28. Sıradayız. (¹)

Rakamlar yoruma bağlı olsa da bizler için bir göstergedir. Bu yüzden ihracat rakamlarımız konuşulurken; Samsun’da bulunan firmalarımızın gerçekleştirdiği 463 Milyon 5 Bin USD’lik ihracat rakamı yerine şehirde yaratılan yaklaşık 1 milyar USD’lik ihracatın konuşulması bizi daha motive edecek bir , gelişe odaklandıracak bir yaklaşım olacaktır.

Sağlıcakla

Bitmeyen MaratonHatırlatmakta Fayda VarNeden Olmasın?230 Milyar Dolar !...Sosyal Ağlar Üzerinden SavaşMuhteşem ÜçlüÜretmeden Tüketmek, Sürdürülebilir DeğilDaha Dün GibiZORLU KIŞSavaşlar ve YatırımlarYazarın Tüm Yazıları