YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Şenol Yücedağ

DIŞARIDA EKONOMİK MODEL ARAMAYIN(1)

“Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok” diye çok söylenen bir cümle vardır. Başarısı kanıtlanmış ve çok bilinen her hangi bir iddia için kullanılır. Ekonomi modeli olarak bize zorla benimsetilmeye çalışılan kapitalizme karşı haklılığını kanıtlamış ve ispat etmiş olan Prof. Dr. Haydar Baş’ın kendi ifadesi ile “Ben bu modeli Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uygulamalarından transfer ettim, tamimiyle ona aittir” diye açıkladığı Milli Ekonomi Modelini neden kullanmıyoruz?

Çin’de, Hindistan’da kullanılan, Rusya'yı ayağa kaldıran, BRICS ülkelerinin hayata geçirdiği Prof. Dr Haydar Baş’ın ekonomi tezini, Milli Ekonomi Modeli'ni Türkiye’de hayata geçirmeden ekonominin düzelmesine imkân yok. Sosyal medyada da açıkladıkları model şöyle:

Kapitalizmi ayakta tutan parası doları veriyor bize, tüm emeğimizi üretimimizi elimizden alıyor. Doları istediği gibi basıyor, kâğıdı boyuyor para basıyor her şeyimizi alıyor.

Prof. Haydar Baş'ın modeli olan Milli Ekonomi Modeli'nin esaslarından biri olan Milli Paralarla Ticaret ile dolar hâkimiyeti bitecek. Bizim ülkemizden bir şey almak isterlerse bizim milli paramızı bize getirecek.

1- Tamamen kendi insanımızın emeği, çalışması ve üretimiyle ülkemizin kalkınmasını ve ekonomik bağımsızlığını hedefleyen ekonomik modeldir.

2- Bu yönüyle milli kalkınma modeli, ülkeleri sömürmeyi hedef alan küresel güçlere karşı verilen mücadelenin de adıdır.

3- Bu model bir alternatif değil, ekonomik savaşın yaşandığı günümüz dünyasında yegâne kalkınma modelidir.

MİLLİ KALKINMA MODELİ'NİN ESASLARI

1- Maksat, ülkemizin kalkınması ve ekonomik bağımsızlığıdır. Ekonomik bağımsızlıktan kasıt, Türkiye'nin gerektiğinde her türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne sahip olması, iç ve dış ödemelerini borçlanmadan temin etmesidir.

2- Uluslararası sermayenin gelişmekte olan ülkelere karşı yürüttüğü ekonomik savaştan dolayı ülkemizde reel sektör, ileri teknoloji kullanan, büyük yatırım ve organizasyonları gerçekleştiren projeleri hayata geçirecek güçten uzaklaşmıştır.

3- Bu sebeple devlet, yeni ürünler geliştiren, yeni pazarlar bulan, yeni teknik ve yöntemlerin uygulandığı ve büyük sermaye yatırımlarının gerektiği alanlara girip, mamul ve yarı mamul üreterek reel sektöre öncülük yapacak; uzun vadede üretimimiz ve istikrarın sağlanması için stratejik malların üretimi garanti altına alınacaktır.

4- Reel sektör faaliyet dışı gelirlerle değil, üretimle para kazanmaya yönlendirilecektir.

5- Üreticinin sıfır maliyetle sermaye elde edebilmesi için, emisyonun genişletilmesi ve faiz giderlerinin kaldırılmasıyla elde edilecek kaynak, proje mukabili müteşebbise verilecektir.

6- Sigorta, vergi ve enerji gelirleri aşağıya çekilerek, maliyetlerin düşürülmesi temin edilecek; bu sayede halkımıza dış piyasa koşullarında rekabet edebilecek mal sağlanmış olacaktır.

7- Yerli üretim, ithal mallar karşısında korunacaktır.

8- Dışarıya satılan hammadde ve yarı mamullerin değer katılarak mamul haline geldikten sonra ihraç edilmesi sağlanacaktır.

9- Yapılacak yatırımlar, ekonomik açıdan öncelikli sektörlere dağıtılarak verimlilik yakalanacak ve yatırım hacmi ile daha yüksek bir büyüme hızı elde edilecektir.

10- Yabancı sermayenin, bir ülkeye enerji kaynaklarını veya doğal kaynakları kullanmak veya gümrük duvarlarını aşarak iç pazara mal ve hizmet satmak için geldiği bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkeleri sömürme mantığı dışında yatırım yaptığı ülkeyle 'ekonomik kader birliği' yapacak ve kazandığı paranın tamamını bu ülke içinde tekrar yatırıma dönüştürecek anlayışta olan yabancı sermayeye her türlü teşvik ve kolaylık sağlanacaktır.

11- Döviz kurlarını belirsizleştirmesi ve döviz riskine sebep olması dolayısıyla ve sermaye hareketleri üzerinde daraltıcı etkileri ve üreticimizin en riskli maliyet unsuru olması sebebiyle 'dalgalı kur politikasına son verilecektir. Türk parasının değeri, Merkez Bankası eliyle korunacak, dolarizasyonu önleyecek tedbirler alınacaktır.

12- Bankacılık kesimi, devlet denetimi altında olacak, faiz hadlerinin belirlenmesinde, banka kredilerinin sektörler ve firmalar arasındaki yatırımlarının dağılım ve yapısı kontrol altında tutulacaktır.

13- Uluslararası tahkim uygulamasına son verilecektir.

14- Gümrük Birliği, milli çıkarlarımız doğrultusunda tekrar gözden geçirilecektir.

15- Spekülatif para ve sermaye hareketlerine karşı tedbirler alınacaktır.

16- İşçi ve memurdan vergi alınmayacak; geliri 100 milyarın altında olan üretici ve pazarlamacıdan da vergi alınmayacaktır.

17- Tarım ve hayvancılık, ormancılık ve madencilik desteklenecek; bu işletmelerin devreye girmesi için faizsiz kredi verilecektir.”

Bence en kötü plan plansızlıktan iyidir. Elinde böyle denenmiş ve başarılı olmuş planı uygulamamak için ise söyleyecek söz bulamıyorum.

 

TÜRKİYE SABİT KUR REJİMİNE GEÇEBİLİR Mİ?(I)CARİ AÇIK BU AY DÜŞTÜBANKACILIK SEKTÖRÜNDE DURUM İYİDIŞ TİCARET DENGESİ ve TURİZM (II)DIŞ TİCARET DENGESİ ve TURİZM (I)GELİR DAĞILIMI VE GÖÇBİR ZAMANLAR TÜTÜN VARDIIMF DÜNYAYI UYARIYOR! (II)IMF DÜNYAYI UYARIYOR! (I)DERECELENDİRME KURULUŞLARININ NOTLARIYazarın Tüm Yazıları