Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, 80 yaş ve üzerindeki hastaların sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanması için faaliyete giren Yaş Alma Merkezinde 600 hastanın takibi yapılıyor.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, 80 yaş ve üzerindeki kişilerin sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanması için hastane bünyesinde Ağustos 2023 tarihinde açılan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi hizmetlerine devam ediyor. Mevcut durumda merkezimizde 600 hastanın takipleri yapılıyor.

Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde görevli aile hekimi uzmanı Dr. Mustafa Koca, “Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile desteklenmesi, tıbbi izleminin yapılması gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan branşlar için sağlık tesisindeki randevularının ayarlanması, sağlık tesisine gelmesi durumunda bireye işlemleri sırasında refakat edilmesi gibi durumda olan 80 yaş ve üstündeki bireylerin sağlık tesisine naklinin koordine edilmesi amacıyla bakanlığımıza bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulan birimlerdir. TÜİK verilerine göre, ülkemizdeki nüfusun yüzde 10’unu yaşlı bireyler oluşturmaktadır. 2020-2050 yılları arasında yaşlı nüfus sayısı 3 katına çıkarak 80 yaş ve üstü bireylerin oranında ise 1.53 kat artış olması öngörülmektedir. Biliyoruz ki yaşlanma, kronolojik, fizyolojik, biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal boyutları olan ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bizler de 80 yaş ve üzeri bireylerimizin aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmesini desteklemek amacıyla değerli büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Onların sağlık ihtiyaçlarını kendilerine zahmet vermeden gidermeye çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Sağlıklı Yaş Alma Merkezimiz ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekiplerimizle takipli hastalarımızı ziyaret ederek Yaşlılar Haftalarını kutladık. Ekiplerimize teşekkür eder, değerli büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutlarız” dedi.