İşyeri hemşiresi, firmalarda meydana gelebilecek acil durumlarda hızlı bir şekilde müdahale ederek işçilerin sağlıklarının korunmasına yardımcı olur. Türkiye’de işyerlerinde kullanılmakta olan ekipmanlarda artış olması ve bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği konularında birtakım risklerin artması sebebiyle işyerlerinde hemşire bulundurulması son derece önemli bir konudur. Bu şekilde işyerlerinde yaşanabilecek risk durumları ile başa çıkılabilir ve bunun yanında çalışanların sağlığının en iyi şekilde korunması da mümkün olur.

İşyeri hemşireliği belgesi

İşyeri hemşireliği hem kamu hem de özel sektörlerde meydana gelen iş kazaları ile iş sağlığı standartlarının geliştirilmesi bakımından son derece önemlidir.

Son zamanlarda işyerlerinde iş kazalarında artış durumlarının söz konusu olması işyerlerinde işyeri hemşirelerinin çalıştırılmasını zorunlu bir hale getirmiştir. İşletmelerin konu ile alakalı olarak gerekli adımları atmaması durumunda ağır para cezaları söz konusu olabilir.

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler uygulanırken işyerlerinde işyeri hemşiresinin bulundurulması hayati bir öneme sahiptir. Bu durum, işyerlerinin çalışanlarının sağlığını korumak ve iş kazalarının minimize edilmesi adına ciddi sorumlulukları olduğunu gösterir. Bu bakımdan işyerlerinde işyeri hekimlerinin çalıştırılması son derece önemli konular arasında yer alır.

İşyeri Hemşirelerinin Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri hemşireleri işletmelerde bulunan işyeri hekimleri ile beraber çalışmalarını sürdürerek birtakım sorumlulukları yerine getirir.

·       Küçük kaza ve hastalık ile alakalı durumlarda ilkyardım sağlar ve ilkyardım malzemelerinin temin edilmesi konusunda görev üstlenir.

·       Çevresel koşulların iyileştirilmesi bakımından diğer çalışanlar ile iş birliği yapar, işyerlerinde kullanılan maddelerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına çalışmalarını sürdürür.

·       İş sahalarında meydana gelebilecek risklerin değerlendirilmesini sağlar ve çalışma ortamında sağlık ile alakalı risk durumları ile ilgili önlem alınmasına yardımcı olur.

·       Acil durumların yaşanması halinde kişilerin hastanelere sevk edilmesini sağlar ve tedavi sürecinin takip edilmesi konusunda rol oynar.

·       Beslenme, stres yönetimi gibi konularda çalışanların desteklenmesi adına çalışmalarını sürdürür.

·       Personellerin sağlık durumlarının izlenmesini sağlar, sağlık ile alakalı taramaları gerçekleştirir ve gerekli değerlendirmeleri kayıt altına alır.

·       Yemekhane hijyeninin denetlenmesini sağlar ve çalışanlara konu ile ilgili olarak gerekli bilgilendirmeleri yapar.

İşyeri hemşireleri iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı konularda kritik bir rol üstlenirler ve işletmelerin bu alanda etkili bir şekilde yönlendirilmesine yardımcı olurlar.

İşyeri Hemşiresi Sertifikası Almak İçin Neler Yapılmalıdır?

İşyeri hemşireliği sertifikası almak için önce Kare Akademiye başvuru yapmanız gerekir.

İşyeri hemşiresi kursları, sağlık memurları ve hemşirelere çeşitli eğitimler sunarak katılımcıların sınava eksiksiz bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olur. Bu eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler işyeri hemşireliği sınavına katılma hakkı elde ederler.

Sınavı geçen ve en az 60 puan alan kişiler işyeri hemşiresi sertifikası almaya hak kazanır. Bu belge e-devlet üzerinden de görüntülenebilir. İşyeri hemşiresi sertifikası olanlar, bu alanda rahat bir şekilde iş başvurusu yapabilirler. Bu sayede işletmelerde sağlık birimlerinde çalışmalarını yürütebilirler. Bu sertifikalar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sektörlerde kariyer yapmayı düşünen kişilere yeni fırsatlar sunar ve işyeri hemşireliği pozisyonu için kapıları aralar.

İşyeri Hemşireleri İşyerlerinde Neler Yapmalıdır?

İşyeri hemşireleri işyeri hekimleri ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürerek sağlık ve güvenlik ile alakalı tedbirlerin gözden geçirilmesini sağlarlar. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini planlar ve işyeri hekimleri ile beraber kayıt tutma işlemlerini gerçekleştirirler.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır? Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Yeni başlayan veya işe yeniden dönen çalışanların sağlık muayeneleri konusunda yardımcı olurlar. Bu süreçlerin belgelendirilmesi adına çalışmalarını sürdürürler. Verilen görevlerin özverili bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olurlar. İşyeri hemşiresi olma gibi bir hedefiniz varsa Kare Akademi firmamızdan gerekli hizmetleri alabilirsiniz.

Editör: Ozge Ozkan