Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, işlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin tarımsal üretime kazandırılacağını belirtti.

Özdemir, Resmi Gazete’de yayımlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine" ilişkin kararda, 2024 yılı için desteklerin hibe şeklinde olup proje bedelinin azami yüzde 75’i olarak verileceğini belirtti.

Kararda ilk olarak işlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe (ekim nöbeti) planı ve ekim yöntemleri ile tarımsal üretime kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti: "Ülkemizde 202 milyon dekar işlenen tarım alanı var. Bunun yanında 30 milyon dekar nadas alanı ve 20-25 milyon dekar da atıl alan var. Alınan bu kararın, üretimi artırarak ithalata bağımlılığın azaltılması açısından oldukça isabetli olduğu kanısındayız. Benzer şekilde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi de yine destek kapsamında yer almaktadır. Her 3 ürün grubunda ülke olarak kendi kendimize yetemiyoruz. Hububatta yeterlilik oranımız yüzde 80, bakliyatta yüzde 87 ve ayçiçeğinde yüzde 60. Temel gıda maddeleri arasında yer alan bu ürünlerin üretiminde artış yapmayı hedefleyen ilgili kararın, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmasına ve gıda enflasyonunun azaltılmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, bu karar amacına ulaşırsa, net ithalatçı olduğumuz hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkilerde dışa bağımlılığımız azalma sürecine girecektir."

"Tarım ve gıda stratejik bir sektör"

Özdemir, uzun yıllardır her platformda dile getirdikleri nadas alanları ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması taleplerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılık bulmasının ve 2021 yılından bu yana desteklenmesinin, sektör açısından önemli bir kazanım, moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Son üç yılda 5,4 milyon dekar alan üretime kazandırıldığının açıklandığını ifade eden Özdemir, "Dolayısıyla bu kararın önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz. Arzumuz ilk aşamada kendi ürettiğimiz yerli ürünlerimiz ile kendi kendimize yeterliliğin sağlanması ve sonraki aşamada bu ürünler ile net ihracatçı konuma ulaşılmasıdır" şeklinde konuştu.

Tarım ve gıda sektörünün önemine işaret eden Özdemir, "Pandemi süreci, iklim değişikliği, kuraklık, su kısıtı gibi unsurlar ile halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, tarım ve gıda sektörünün artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu açıkça göstermiştir. Tarım ve gıda şu an enerji gibi, savunma sanayi gibi stratejik bir sektördür. Ve gelecekte çok daha değerli bir konuma ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.