Amenerrasulü duası, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin son iki ayetinden oluşan manevi bir zenginliktir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s), bu dua için "Cennet hazinelerinden indirilmiştir" şeklinde ifade ederek, ona ayrıcalıklı bir önem atfetmiştir. Müslümanlar için bu dua, ibadetlerinin bir parçası olan yatsı namazlarından sonra özel bir anlam taşır.

Ame

Amenerrasulü Duası ve Fazileti

Amenerrasulü duası, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetlerini içerir. Hz. Muhammed'in ifadesiyle, bu dua cennetin değerli hazinelerinden ilham alarak insanlığa sunulmuştur. Müslümanlar, bu duayı okuyarak Allah'a iman etmiş, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve O'nun gönderdiği tüm mesajlara inanmış kişiler olarak ifade ederler. Amenerrasulü, bir Müslüman'ın imanını ifade ettiği ve Allah'a olan bağlılığını pekiştirdiği kutsal bir duadır.

Amenerrasulü Duası Okunuşu

Amenerrasulü duasının okunuşu oldukça önemlidir. Bu duayı anlamak ve doğru bir şekilde dile getirmek, dua eden kişiye manevi bir derinlik katar. Okunuşu şu şekildedir;

"Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)"

"Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e)"

Bu dua, Allah'a güvenme, günahları affetme ve kullarına merhamet etme konularında içten bir çağrıdır. Amenerrasulü duası, Müslümanların ibadet ve bağlılıkla geçen yaşamlarında önemli bir yer tutar.

Editör: Ismail Usta