OMÜ Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Çocukların sağlığının geliştirilmesi ve korunması için öncelikler belirleniyor”

 Sosyal Pediatrinin çocuk sağlığının desteklenmesi,  geliştirilmesi ve korunmasına öncelik verir diyen Dr. Dinçer, “Sosyal Pediatri, ‘çocuk sağlığına küresel, bütünsel ve çok disiplinli bir yaklaşım’ olarak tanımlanır. Çocuğu sadece biyolojik bir varlık olması dışında aile, okul ve çevre bağlamında sosyal bir varlık olarak gören, psikolojik özellikleriyle ele alan bir bilim dalıdır. Bu amaçla Sosyal Pediatri Polikliniğinde çocuk sağlığı izlemi yapılmakta, bu izlemler sırasında çocukların sağlığının geliştirilmesi ve korunması için öncelikler belirlenmektedir. Ayrıca ailelere danışmanlık da verilmektedir. Bilim dalımızda bir adet öğretim üyesi ve bir adet hemşire görev yapmaktadır. Sosyal pediatri hemşiresi, doktor kontrolünde aşı uygulamakta ve gerekli durumlarda emzirme problemi yaşayan annelere destek vermektedir.” dedi.

“Polikliniğimizde sadece çocuk sağlığı izlemi yapılmaktadır”

Sevdiğine Kavuşma Duası Sevdiğine Kavuşma Duası

Sosyal Pediatri polikliniğinin randevulu olduğunu aktaran Sosyal Pediatri Bilim Uzmanı Tuğba Dinçer, “0-6 yaş çocuklara Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri, 6 yaşından büyük çocuklar ise Perşembe günü kabul edilmektedir. Eğitim saati olduğundan Cuma günleri poliklinik hizmeti verilmemektedir. Polikliniğimizde sadece çocuk sağlığı izlemi yapılmaktadır. Akut ya da kronik şikâyeti olanlar kabul edilmemektedir. Başvurmadan önce lütfen randevu alınız. Kliniğimizde aya/yaşa uygun özel aşılar uygulanmaktadır. Aile hekimliğinde yapılan Sağlık Bakanlığınca belirlenen ulusal aşı takvimindeki aşılar ise ileriki haftalarda uygulanmaya başlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Sosyal Pediatrinin ilgi alanları hakkında

Sosyal Pediatri bilim dalının başlıca ilgi alanları: Büyümenin izlenmesi, anne sütü ve emzirme, bebek bakımı, aşılar (Kemoterapi/Radyoterapi, kök hücre nakli, organ nakli sonrası aşı planlanması ve özel aşılar) ve tamamlayıcı beslenmedir. Bunlara ek olarak; uyku danışmanlığı, tuvalet eğitimi, mahrem eğitimi, gelişimin desteklenmesi, dijital medyanın doğru ve etkin kullanımı, çocukluk kazaları ve önleme yöntemleri, çocuklarda ihmal ve istismar alanlarıdır.

Çocukluk çağı taramaları ise: Doğum sonrası depresyon taraması, gelişimsel kalça displazisi taraması, gelişim taraması, otizm spektrum bozukluğu taraması, demir eksikliği anemisi taraması, hipertansiyon taraması, hiperlipidemi taraması, obezite taraması, skolyoz taramasıdır.  

Editör: Arda KERSU