İşçi ve Memur Sendikalarından Vergi Reformu Talebi: Gelir Vergisi Dilimleri Gözden Geçirilmeli

İşçi ve Memur Sendikaları

 Özellikle gelir vergisi dilimlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve gelir durumuna göre adaletli bir vergilendirme yapılması gerektiğini vurguluyorlar.

Hak-iş'in Raporu: Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar

Hak-iş'in yayımladığı "Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar" raporu, ücretlilere uygulanan vergilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Rapora göre, mevcut vergi sistemi içerisinde yüksek gelirli ve dar gelirlinin aynı vergi oranına tabi tutulması adil değil. Genel Başkan Mahmut Arslan, "Alt gelir gruplarının milli gelirden aldığı pay azalırken üst gelir gruplarının karlarını arttırması adil olmayan bir dağılımı ortaya çıkarmaktadır" diyor.

Memur-Sen'in Açıklamaları: Adil ve Sürdürülebilir Vergi Sistemi

Memur-Sen'in raporu da benzer şekilde "Adil, makul ve sürdürülebilir vergi sistemi" gerekliliğine vurgu yapıyor. Raporda, doğrudan vergilerin azalmasına ve dolaylı vergilerin artmasına neden olan kurumlar vergisi istisnalarının sonlandırılması ve ücretlilerden alınan gelir vergisi dilimlerinin revize edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Öneriler arasında gelir vergisi dilimlerinin %5, %10, %15 gibi adil bir şekilde yeniden belirlenmesi bulunuyor.

PKK gizlenmek için ormanları yakıyor! Kirli planı MSB ortaya çıkardı PKK gizlenmek için ormanları yakıyor! Kirli planı MSB ortaya çıkardı

Ankara Sanayi Odası'nın Endişeleri: Asgari Kurumlar Vergisi ve Reel Sektör

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çok uluslu şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisi düzenlemesine ilişkin açıklamalarını değerlendiriyor. Ardıç, şirketlerin ciroları oranında asgari vergi ödemelerinin reel sektörü zorlayabileceğini belirtiyor. Özellikle yüksek faiz ve düşük karlılık ortamında bu tür bir düzenlemenin sektör üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Beklentiler

İşçi ve memur sendikaları ile işverenler arasındaki vergi reformu tartışmaları, Türkiye'nin vergi politikalarının geleceği açısından büyük önem taşıyor. Adil bir vergilendirme sisteminin sağlanması, sosyal refahın artırılmasında kritik bir rol oynayabilir. Önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemelerin, hem işçi ve memurların hem de iş dünyasının beklentilerini dengede tutacak şekilde olması bekleniyor.