Türkiye'de Sığır Sayısında Son İki Yılda %2.6 Azalma!

Sığır

Çinli Klima Devinden Türkiye'de Fiyatlarıyla Rekor Kırdı: Klima Alacaklar İçin Fırsat! Çinli Klima Devinden Türkiye'de Fiyatlarıyla Rekor Kırdı: Klima Alacaklar İçin Fırsat!

Sektörde Tedirginlik Yaratan Rakamlar

2022 yılı sonu itibarıyla sığır sayısının %2.6 oranında düştüğü ve bu durumun sektörde büyük bir tedirginliğe yol açtığı belirtildi.

Düşüşün Sebepleri

Sığır sayısındaki bu düşüşün arkasında yatan birçok etken var. En önemli etkenlerden biri, yem fiyatlarındaki artış. Son yıllarda yem fiyatlarındaki artış, hayvancılık işletmelerinin maliyetlerini önemli ölçüde yükseltti. Bu durum, birçok işletmenin faaliyetlerini sürdürmekte zorlanmasına ve hayvan sayısını azaltmasına neden oldu.

Bir diğer önemli etken ise kuraklık. Özellikle son iki yılda yaşanan kuraklık, meralarda ot üretimini önemli ölçüde düşürdü. Bu durum da hayvanların beslenme sorunları yaşamasına ve sığır sayısının azalmasına yol açtı.

Sektörün Beklentileri

Sığır sayısındaki bu düşüş, sektörde büyük bir endişe yarattı. Et ve süt üretiminde önemli bir paya sahip olan sığır yetiştiriciliğinin zayıflaması, gıda arz güvenliğini de olumsuz etkileyebilir.

Sektör temsilcileri, yem fiyatlarındaki artışa ve kuraklığa karşı acil çözümler bekliyor. Ayrıca, hayvancılık işletmelerine yönelik teşviklerin artırılması ve hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için yatırımlar yapılmasını talep ediyorlar.

Uzman Görüşleri

Uzmanlar, sığır sayısındaki bu düşüşün endişe verici olduğunu ve sektöre acil çözümler bulunması gerektiğini belirtiyorlar. Uzmanlara göre, yem fiyatlarındaki artışa karşı yem bitkilerinin yetiştirilmesi teşvik edilmeli ve kuraklığa karşı sulama sistemleri geliştirilmeli. Ayrıca, hayvancılık işletmelerine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri de artırılmalı.

Türkiye'deki sığır sayısındaki düşüş, sektörde büyük bir tedirginliğe yol açıyor. Bu duruma acil çözümler bulunması ve sektöre destek verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, gıda arz güvenliği ve hayvancılık sektörü büyük risk altında kalabilir.

Editör: Arda KERSU