Türkler En Çok Neyden Korkar!

Türkler Neyden Korkar

Areda Survey tarafından 2023 yılında yapılan bir araştırmada, Türkiye'de insanların en çok korktuğu şeyin yüzde 51,8 ile "sevdiklerimi kaybetmek" olduğu ortaya çıktı. Bu korkunun arkasında, Türklerin aile ve akrabalık bağlarına büyük önem vermesi yatıyor. Türkler için aile, hayattaki en önemli şeydir ve sevdiklerini kaybetmek, onların için en büyük yıkımdır.

Türklerin diğer korkuları arasında hastalanmak, işsiz kalmak, yoksullaşmak, savaş ve terör yer alıyor. Hastalanmak ve işsiz kalmak, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama korkusuna yol açıyor. Yoksullaşmak, sosyal statü kaybına ve toplumdan dışlanma korkusuna neden oluyor. Savaş ve terör ise insanların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

Türklerin korkuları, yaşadıkları döneme ve toplumsal koşullara göre de değişiklik gösterebilir. Örneğin, Türkiye'nin ekonomik kriz yaşadığı dönemlerde, insanların işsizlik ve yoksullaşma korkusu artmaktadır. Terör olaylarının yoğunlaştığı dönemlerde ise insanların savaş ve terör korkusu artmaktadır.

Kürtaj Nedir? Kürtaj Nedir?

Genel olarak bakıldığında, Türklerin en büyük korkusu, sevdiklerini kaybetmektir. Bu korku, Türklerin aile ve akrabalık bağlarına büyük önem vermesi ve sevdiklerinin kaybını asla kabullenememesi ile açıklanabilir.

Editör: Nilda Erol