ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER) koordinatörlüğünde Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ve Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Aktif Kadın, Eşit Temsil" projesinin çalışma toplantısına katıldı. Proje kapsamında ATO'nun kadın meclis ve komite üyeleriyle bir araya gelinen toplantıda konuşan Baran, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Türk kadınının kadın hakları konusunda birçok batı ülkesinden önce kazanımlar elde ettiğini belirtti. Türkiye genelindeki kadın girişimci sayısının yıllar içerisinde düşük seyirle de olsa artış gösterdiğini ifade eden Baran, Türkiye'deki kadın girişimcilerin toplam girişimciler içindeki oranının 10 yıl önce yüzde 27 olan oranının bugün yüzde 35 seviyesine yükseldiği bilgisini verdi.

"ATO'da kadın komite ve meclis üye sayımızı artırmak istiyoruz"
Bu rakamların günümüzde yeterli olmadığını kaydeden Baran, "Kadın girişimcilerimiz karar alma süreçlerine aktif katılım sağladıkça, üretimin de ihracatının da artacağını ülkemizin zenginleşeceğini, kalkınacağını biliyoruz. Bunun için hepimizin gayret içerisinde olması gerekir. ATO'da bizim dönemimizle birlikte 2'den 11'e çıkan kadın meclis ve komite üye sayımızı sizlerin de
desteğiyle birlikte artırmayı umuyoruz" dedi. Baran, kadın girişimciliği ve istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara destek verdiklerini de kaydetti.
Ticaret ve sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde, kurullarında ve diğer yönetim organlarında kadın temsilinin artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Baran, "Aktif Kadın, Eşit Temsil" projesi kapsamında aktif katılımın teşvik edilmesi ve bu konuda izlenmesi gereken yolların aktarılması için eğitim programlarının yapılabileceğini belirtti.

"Kadınların önüne çıkan engelleri kaldırmalıyız"
ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da kadınların eşit şartlarda mücadele edebilmesi için önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, "Eğer kastımız eşit şartlarda mücadeleyse bunu oluşturmak için sahada kadınların önüne çıkan engelleri kaldırma noktasında sorumluluk almalıyız" diye konuştu.