Cemrenin üç aşamada düştüğüne inanılır:

1. Havaya Düşen Cemre: 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşen cemre, havaların ısınmaya başladığını ve güneş ışığının etkisinin arttığını gösterir.

2. Suya Düşen Cemre: 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşen cemre, denizlerin ve göllerin ısınmaya başladığını ve buzların erimeye başladığını gösterir.

3. Toprağa Düşen Cemre: 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşen cemre, toprağın ısınmaya başladığını ve bitkilerin filizlenmeye hazır olduğunu gösterir.

Neden Cemre Deniyor?

Cemre kelimesinin "kor halindeki ateş" anlamına gelmesinin sebebi, baharın gelişiyle birlikte doğanın canlanması ve ısınması ile ateşin ısınma ve canlanma sembolü olarak görülmesidir. Ayrıca, cemrenin düşmesi, gökyüzünde ışık huzmeleri olarak görülebilen bir doğa olayına da işaret ediyor olabilir.

Cemre inanışı, Türk halk kültüründe uzun yıllardır varlığını sürdüren ve baharın gelişini kutlamak için kullanılan bir gelenektir. Bu gelenek, doğaya ve mevsimlere verilen önemi göstermesi açısından da önemlidir.

Editör: Nilda Erol