Cinsiyetçi İfadeler Artık Kalkıyortdk

  • Cinsiyetçi İfadelerin Kullanımı: TDK, dilin toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine uygun olarak güncellenmesi gerektiğini belirterek, cinsiyetçi ifadelerin kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

  • Dil Politikası Değişikliği: TDK'nin dil politikası, cinsiyet ayrımcılığına neden olabilecek veya cinsiyet rollerini pekiştirebilecek ifadelerden kaçınmayı teşvik etmektedir. Bu çerçevede, daha cinsiyet kapsayıcı ve tarafsız dil kullanımı önerilmektedir.

  • Toplumsal Duyarlılık: Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılık arttıkça, dilin de bu değişime uygun olarak geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu durum, toplumun farklı cinsiyet kimliklerini ve ifade biçimlerini daha iyi yansıtan bir dil kullanımını teşvik etmektedir.

  • Dilin Evrimi: Dil, toplumun değerleri ve normlarına göre sürekli evrilmektedir. Bu nedenle, dilin cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet çeşitliliği açısından duyarlı bir şekilde geliştirilmesi, dilin işlevselliğini ve toplumsal kabulünü artırabilir.

    ÖĞRENCİLER YAZI ÖĞRENEREK GEÇİRECEK ÖĞRENCİLER YAZI ÖĞRENEREK GEÇİRECEK

Yer Vermeyeceği Sözcükler:

-Hanım köylü

-Kız başına

-Erkek sözü

-Karı kılıklı

-Kadın kısmı

-Kız gibi ağlama