Samsun Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesinde bulunan eserler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından desteklenen kapsamlı bir projeyle gün ışığına çıkarılacak.

OMÜ Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ladik Akpınar Fen Lisesi Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecek olan proje, Dr. Öğr. Üyesi Cuma Yıldırım tarafından yürütülecek.

Prof. Dr. Ahmet Mutlu, Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin, Doç. Dr. İlyas Sucu, Doç. Dr. Aslı Yönten Balaban ile Doç. Dr. Hakkı Göker Önen’in araştırmacı olarak yer aldığı projeye OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından Nagehan Sarıoğlu kataloglama çalışmalarında uzmanlık desteği verecek. Proje sürecinde araştırma ortamının hazırlanması Ladik Akpınar Fen Lisesi Müdürü İlhan Ozan tarafından sağlanacak.

Samsun’da örtü yangını Samsun’da örtü yangını

Proje sonunda, Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesindeki eserlerin bilimsel olarak kataloglanması ve içeriğinin analiz edilmesi hedefleniyor. Proje çıktılarının Samsun’un kültürel mirasına katkı sunması, Cumhuriyet tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar için kaynak oluşturması ve Köy Enstitüleri tarihine ışık tutması bekleniyor.