Ankara, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Frigler döneminde "Ankyra" olarak anılmıştır. Galatlar döneminde ise "Ankara" olarak adlandırılmıştır.

Romalılar döneminde ise şehir, "Ankara" olarak anılmaya devam etmiştir. Bizanslılar döneminde ise "Ankara" ve "Engüriye" olarak anılmıştır.

Türkler Anadolu'ya geldikten sonra, şehir "Ankara" olarak adlandırılmaya devam etmiştir.

Ankara ilinin günümüzdeki adı, 1928 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilmiştir.

Ankara ilinin eski adları şunlardır:

Ankyra (Frigler, Galatlar, Romalılar ve Bizanslılar)
Engüriye (Bizanslılar)
Ankara (Türkler ve günümüz)
Ankara ilinin eski adı, bölgenin tarihsel gelişimini ve kültürel çeşitliliğini yansıtmaktadır.

Ankara'da Kurban Dolandırıcılığına Karşı IBAN ile Ödeme Önerisi! Ankara'da Kurban Dolandırıcılığına Karşı IBAN ile Ödeme Önerisi!

Ankara'nın eski adı olan "Ankyra"nın kökeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı kaynaklara göre bu isim, Frigler tarafından verilmiştir. Frigler, Anadolu'da yaşayan bir halktır ve bu isim, şehrin konumundan gelmektedir. Ankara, Kızılırmak ve Çubuk Çayı'nın birleştiği bir noktada yer almaktadır. Bu konumu, şehri bir tür çapa gibi göstermektedir.

Bazı kaynaklara göre ise Ankara'nın eski adı olan "Ankyra", Galatlar tarafından verilmiştir. Galatlar, Anadolu'ya MÖ 3. yüzyılda gelen bir halktır ve bu isim, şehrin kayalık yapısından gelmektedir. Ankara, çevresindeki dağlardan gelen kayalarla çevrili bir şehirdir. Bu kayalar, şehre bir tür çapa gibi görünmektedir.

Ankara'nın eski adı olan "Ankara", şehrin tarihi gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu isim, şehrin konumunu ve yapısını yansıtmakta ve bölgenin kültürel çeşitliliğini göstermektedir.