Kamuda Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de! 3 Yıllık Yasaklar Uygulanmaya Başlıyor

Kamuda Tasarruf Tedbirleri

Başkan İbrahim Sandıkçı’ya Büyüklerden Dua Başkan İbrahim Sandıkçı’ya Büyüklerden Dua

 Bu tedbirler kapsamında 3 yıl boyunca aşağıdakiler yasaklanıyor:

1. Yeni Araç Alımı: Kamu kurumları tarafından 3 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni araç alımı, kiralama, yapım veya bu amaçla arsa veya arazi satın alma ve kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Bu kapsamda lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesisler için de yeni araç alımı, kiralama ve inşaat faaliyetleri yasaklanıyor.

2. Gezi, Kokteyl ve Yemek Davetleri: Kamu kurumları tarafından gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmesi yasaklanıyor. Bu yasağa resmi programlar ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler dahil değil.

3. Hediye Verme: Kamu kurumları tarafından personele veya üçüncü kişilere hediye verilmesi yasaklanıyor. Anma ve kutlama günlerinde küçük çapta ve mütevazı hediyelerin verilmesi bu yasağın kapsamı dışında tutuluyor.

4. Yeni Hizmet Binası Alımı ve Kiralama: Kamu kurumları tarafından 3 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alımı, kiralama veya bu amaçla arsa veya arazi satın alma ve kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu tedbirlerin kamu bütçesine önemli katkılar sağlaması ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yardımcı olması bekleniyor.

Editör: Arda KERSU