Namazın bir parçası olarak öne çıkan Kunut Duaları, Müslümanlar için manevi bir zenginlik sunar. Bu dua ezgisi, Türkçe okunuşu ve anlamıyla birlikte ibadetin derinliğine anlam katar.

54D

Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

Kunut duaları, beş vakit namaz içerisinde yatsı namazı vaktinde kılınan vitr namazında okunur. Her biri özenle seçilmiş Kunut 1 ve Kunut 2 duaları, Türkçe meali ve Arapça yazılışıyla birlikte sunularak kolayca ezberlenebilir. Allah'a olan bağlılık ve samimiyetin ifadesi olan bu dualar, ibadetin derin anlamını yansıtır.

Kunut Duaları Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Allah'ım! Sana sığınıyor, Senden bağışlama diliyor, Sana yöneliyoruz. İnancımızı Sana arz eder, tövbe ederiz. Sana güveniyor, Sen'e dayanıyoruz. Bize verdiğin her nimeti şükürle anıyor, Sana nankörlük etmiyoruz. Seni inkâr edenlerden ve sana karşı isyan edenlerden uzaklaşıyoruz.

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Allah'ım! Yalnız Sana kulluk eder, Sana namaz kılar ve sadece Sana secde ederiz. Sana yönelir ve sadece Sana yöneliriz. Sana yalvarır ve Sana iltica ederiz. Rahmetine umut bağlarız ve azabından korkarız, çünkü azabın inkârcılara mutlaka erişir.

Manevi Zenginlik ve İbadetin Derinliği

Kunut duaları, namazın içindeki bu özel anlarda Allah'a yakarışın, güvenin ve itaatin bir ifadesidir. Bu dualar, müminlerin ibadetlerini daha anlamlı kılmanın yanı sıra, Allah'a olan teslimiyet ve bağlılıklarını da güçlendirir. Her okunuşunda yüreklere dokunan Kunut duaları, İslam'ın güzelliklerini keşfetmek isteyenler için manevi bir rehberdir. Namazın derinliğine anlam katmak ve Rab'leriyle daha yakın bir bağ kurmak isteyenler için bu dualar, yol gösterici bir ışık olabilir.

Allâhumme innâ nesteînuke (Kunut Duası 1)

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَسْتَهْدِيكَ * وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتُوبُ اِلَيْكَ * وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ * وَ نُثْنِى عَلَيْكَ اْلخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَ لاَ نَكْفُرُكَ * وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ *

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

"Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız."

Editör: Ismail Usta