Öğretmenlik mesleğini yeniden düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı TBMM'ye sunuldu. Taslakta öğretmenlerin seçimi, yetiştirilmesi, atanması, hakları, ödev ve sorumlulukları ile kariyer basamaklarında ilerlemeleri gibi konular yer alıyor.

Uzun zamandır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı nihayet TBMM'ye sunuldu. Taslakta öğretmenlik mesleğinin yeniden düzenlenmesi ve öğretmenlerin statülerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Kanun Kapsamı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Özel Sektör Öğretmenlerine Müjde! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Özel Sektör Öğretmenlerine Müjde!

Kanun, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenleri ve yöneticileri kapsıyor. Ayrıca, Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili düzenlemeleri de içeriyor.

Öğretmenlik Mesleği:

Öğretmenlik mesleği, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi gerektiren bir ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor. Öğretmen olarak istihdam edilecekler, belirli yükseköğretim programlarından mezun olmalı ve hazırlık eğitiminde başarılı olmalıdır.

Hazırlık Eğitimi:

Hazırlık eğitimi, teorik ve uygulamalı derslerden oluşuyor ve Milli Eğitim Akademisi tarafından veriliyor. Eğitimin süresi dört dönem olarak belirlenmiş. Eğitimde başarı, yazılı sınavlar ve uygulamalı değerlendirmelerle ölçülüyor.

Sözleşmeli Öğretmenlik:

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, sözleşmeli öğretmen olarak istihdam ediliyor. Sözleşmeli öğretmenler, üç yıl süreyle başka bir yere atanamıyor. Üç yıllık hizmet süresini tamamlayanlar kadrolu öğretmenliğe atanabiliyor.

Mesleki Gelişim ve Kariyer:

Öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşuyor. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları belirli eğitim ve hizmet süresi şartlarını taşıyan öğretmenlere veriliyor.

Milli Eğitim Akademisi:

Akademi, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere kuruluyor. Akademi, öğretmenlik mesleği yeterliklerini belirlemek ve güncellemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek gibi görevleri üstleniyor.

Taslağın Önemli Maddeleri:

  • Öğretmenlerin maaşlarında iyileştirmeye gidilmesi
  • Öğretmenlik mesleğine giriş için gerekli sınavların zorlaştırılması
  • Öğretmenlerin mesleki gelişimine daha fazla önem verilmesi
  • Öğretmenlerin disiplin yükünün hafifletilmesi
  • Eğitimde şiddetin önlenmesi için daha caydırıcı yaptırımlar getirilmesi

Taslağın yasalaşması halinde, öğretmenlik mesleğinde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.