Agnostisizm Ne Demek?agnostisizm

Agnostisizm, Latince "agnostos" kelimesinden gelir, bu da "bilinemez" veya "tanınmaz" anlamına gelir.

Agnostikler, genellikle bilginin sınırlılığına, insanın kavrayamayabileceği veya kanıtlayamayacağı konular olabileceğine inanır. Tanrı veya tanrısal varlıkların varlığı veya yokluğu gibi metafizik sorular hakkında kesin bir bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığını düşünürler. Bu nedenle, agnostikler genellikle açık fikirli olup, herhangi bir tanrısal varlığın varlığını veya yokluğunu kanıtlamaya çalışmak yerine, bu konuda kesin bir görüşe sahip olmaktan kaçınırlar.

Agnostisizm, ateizm (tanrı inancının olmaması) veya teizm (tanrı inancı) gibi diğer felsefi ve dini görüşlerden farklıdır. Agnostikler, bilgi veya inanç konusunda kesinlik aramak yerine, belirsizlik ve kuşkuculuk üzerine odaklanır. Bu felsefi pozisyon, bireyin kişisel inançlarına ve dünya görüşüne göre değişebilir.