Samsun Saathane Meydanı ,Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenleniyor. Proje kapsamında eski ve çok katlı binalar yıkılarak iki katlı yeni binalar yapılarak Saathane Meydanına yeni bir renk ve yeni bir güzellik işleniyor. Bu kapsamda Samsun’un protokol Camiide olan tarihi Büyük Camii’nin  önündeki çok katlı bakımsız derme çatma çirkinlik abidesi bir çok bina ve işyeri yıkılarak caminin önü de açıldı .Büyük Camii önündeki çirkin binaların yıkılmasıyla, gün yüzüne tarihi heybetiyle yıllar sonra tekrar çıktı.

     Önü açılmış Büyük Camii bütün güzelliği ve muhteşem tarihi kimliği ile Samsun’a yeniden  değer katarken bunu görmezden gelemeyiz. Eğer Saathane projesi bir rant projesi değilse, Büyükşehir Belediyesi Büyük Caminin önünü kapatacak yeni binalar yapmak yerine ,önünü mümkün olduğu kadar açık bırakmalıdır. Samsun halkı Büyükşehirden bunu istiyor ve bunu  bekliyor. Büyükşehir Samsun halkını ne kadar duyar bilmiyoruz. Ama Samsunlunun sesini duymayan Büyükşehir Belediyesinin ben yaptım oldu mantığını bırakmasını bekliyoruz. Büyük Camiinin hemen önüne yeni  bina yerine halkın dinlenebileceği çeşitli oturma grupları yerleştirilmelidir. Ağaçlarla ve mevsim çiçekleriyle çevre düzeni yeniden dizayn edilmelidir. Bunlar zor ve çok maliyetli işler değil. Camii’nin önüne tekrar yapılacak işyerleri birkaç kişiyi sevindirebilir ama Samsunluyu asla sevindirmez. Çok katlı değil en çok iki katlı bina yapıyoruz, diyebilirler. Büyük Caminin önüne iki katlıda olsa yeniden hiçbir bina yapılmamalıdır. Bu çirkinliği Büyük camiinin önüne hiçbir belediye başkanı yeniden yakıştırmamalıdır. Camii’nin hemen önüne bir daha bina yapılmazsa ,Saathane Meydanı gerçekten müthiş bir cazibe merkezi olur. Samsun için yeni protokol camii planları da uzun vadede  rafa kalkar. Büyük Caminin önüne yeniden eski yol mesafesi korunarak bitişik nizamda yapılacak yeni işyerleri Samsun’a ve Samsun’un  yerel tarihine ihanetin simgesi olacaktır.  Samsun’a böyle bir ihaneti hiç kimse yapmasın. Rantın çekiciliği birilerini çok heyacanlandırıyor olabilir. Böyle bir rantı Samsun elinin tersi ile reddetmelidir. Bu nedenle Samsun Saathane Meydanı projesi Büyükşehir Belediyesinin önemli bir sınavıdır. Bu sınavda başarıda başarısızlıkta vardır. Bu sınavın notu yüz üzerinden yüz olmalıdır. Yüzün altında alınacak her not başarısız bir nottur. Bunun içinde Samsun Büyükşehir Belediyesi işyeri sahiplerini elbette düşünecektir ama Samsun halkının haklı gururu  olan tarihi değerlerini de korumak zorundadır. Bunun gerekçesi ticari kaygılar olmamalıdır.

   Samsun’da Büyük Caminin bütün güzelliği ile yeniden ortaya çıkarılması, Saathane Meydanı projesi kapsamında gelecek nesillere bırakabileceğimiz takdire layık önemli bir çalışmadır. Bu güzel çalışmayı gölgeleyecek yeni beton yığınlarından mutlaka kaçınılmalıdır. Hiç şüphesiz Samsun Saathane projesi kapsamında yapılan her yeni çalışma, Samsunluyu yakından ilgilendirmektedir. Elbette Samsun’da her yeni proje Samsun daha güzel ve düzenli olsun diye yapılmaktadır. Bu nedenle Saathane Meydanı projesi kapsamında atılan her adım ,yapılan her iş her şeyden önce Samsun halkının içine sinmek zorundadır. Büyük Camiinin önünü tekrardan kapatacak hiçbir proje Samsun halkının içine sindirebileceği bir çalışma olmayacaktır. Aksine böyle bir çalışma Samsun’a ihanet olacaktır. Samsunumuzun bu  gerçeğini Samsun halkı Büyükşehir Belediyesine üzerine basa basa anlatmayı bir görev kabul etmektedir. Umarım özet olarak anlatabilmişizdir.