Yeni Dönemde 10 Bin Liralık Ev Kirası Ne Kadar Olacak?

Kira Zammı

Avukat Tarık Çakmak'ın açıklamalarına göre yeni dönemde kiralar nasıl hesaplanacak?

Zam Sınırının Kalkması ve Yeni Dönemdeki Yansımaları

1 Temmuz 2024 itibariyle konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı sona eriyor. Bu değişiklikle birlikte, kiracılar ve ev sahipleri kira sözleşmelerini yenilerken dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar ortaya çıkıyor.

Kira Artışının Yöntemleri

Avukat Tarık Çakmak'ın vurguladığına göre, yeni kira sözleşmelerinde artış oranı bir önceki yılın tüketici fiyat endeksindeki 13 aylık ortalamayı geçmemek kaydıyla yapılabilir. Bu kapsamda yapılan artışlar, sözleşmenin sona erdiği tarihte geçerli olacak şekilde belirlenir.

Tek Taraflı Artış Yasağı: Ev sahipleri, tek taraflı olarak kirayı istedikleri gibi artıramazlar. Artış miktarı sözleşmede belirtilmemişse veya taraflar anlaşamamışsa, hakim tarafından belirlenir.

Zam Zamanlaması: Kiracılar ve ev sahipleri, kira sözleşmesini yenileme tarihinde serbestçe anlaşabilirler. Ancak hukuki olarak, kira artışı yalnızca sözleşmenin bittiği tarihte yapılabilir. Örneğin, 10 Temmuz'da başlayan bir kira sözleşmesinde, yıllık artışlar da 10 Temmuz itibariyle gerçekleşir.

Uzun Süreli Sözleşmelerde Kira Belirleme

Kira Tespit Davası: 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıl sonrasında yenilenen kira sözleşmelerinde, kiraya veren tarafından kira bedelinin emsal kira bedelleri dikkate alınarak belirlenmesi talep edilebilir. Bu dava ile kira bedeli, zamanla oluşan piyasa rayiçlerine uygun olarak güncellenebilir.

Örnek Kira Artış Hesabı

Örneğin, mevcut kira bedeli 10 bin lira olan bir daire için yapılan hesaplama şu şekilde olabilir:

Son Kira Bedeli: 10.000 TL

Sözleşme Başlangıç Tarihi: 10 Temmuz

Kira Artış Oranı: Yüzde 65 (Tüketici fiyat endeksi değişimine göre değişebilir)

Bu durumda, 10 Temmuz sonrası yeni kira tutarı 16 bin 500 TL olabilir. Ancak bu rakamlar, sözleşme tarihine, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere göre değişebilir.

Milli Takımımız ezdi geçti! Çekya'yı 2-1 Yendik! Milli Takımımız ezdi geçti! Çekya'yı 2-1 Yendik!

Sonuç ve Öngörüler

Yeni dönemde konut kiralarındaki bu değişiklikler, hem kiracılar hem de ev sahipleri için dikkat edilmesi gereken noktaları beraberinde getiriyor. Kiracılar kira artışlarını dikkatle takip ederken, ev sahipleri de yasal düzenlemelere uygun hareket etmek zorundadır. Özellikle uzun süreli sözleşmelerde kira belirleme süreçlerinin nasıl işlediği, tarafların haklarını korumak adına önem arz etmektedir.

Bu değişiklikler, konut piyasasında yaşanabilecek potansiyel dalgalanmaları da beraberinde getirebilir. Ancak doğru bilgilendirme ve yasal çerçeveye uyum, taraflar arasında sağlıklı ilişkilerin devam etmesini sağlayacaktır.